Annons
Annons
© aydindurdu-dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 april 2014

Saab förbereder köp av Kockums

Saab och ThyssenKrupp har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av TyssenKrupp Marine Systems AB.

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, ett dotterbolag till ThyssenKrupp AG, och Saab AB har undertecknat en icke bindande avsiktsförklaring om försäljning av det svenska varvet ThyssenKrupp Marine Systems AB (tidigare Kockums), med verksamhet i Malmö, Karlskrona och Muskö, till Saab. Parterna har enats om att under förhandlingsfasen säkerställa att ThyssenKrupp Marine Systems ABs löpande verksamhet bibehålls. Transaktionen kommer att vara villkorad av myndighetsgodkännande. Förhandlingarna mellan Saab AB och ThyssenKrupp Marine Systems AB är i ett tidigt skede och mer information kommer att ges senare. Avsiktsförklaringen är i linje med Saabs ambition att expandera sin verksamhet inom det marina området och svarar på Sveriges behov av en industriell lösning gällande design, produktion och underhåll av ubåtar och örlogsfartyg. Ett förvärv av ThyssenKrupp Marine Systems AB gör det möjligt för Saab att uppnå detta.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1