Annons
Annons
Annons
Annons
© pavelgr dreamstime.com Embedded | 16 april 2014

Tritech vill överbrygga glappet inom test

På en marknad där färre produktägare har egen produktion faller ibland ansvaret gällande vem som ska betala för produktionstest mellan stolarna. Embedded-huset Tritech vill i samarbete med National Instruments lösa problemet.

På en marknad där produktägare i allt större utsträckning gjort sig beroende av producenter i form av kontraktstillverkare hamnar produktionstest ofta i ett vakuum mitt mellan parterna. Det här ska samarbetet mellan National Instruments och Tritech försöka lösa genom de senares affärsområde produktionstest-utveckling: – Vårt koncept är att erbjuda en affärsmodell med flexibla betalningsmodeller. Vi såg att ansvaret ofta hamnade mellan parterna gällande vem om skulle betala för produktionstest av produkter. Vi började då tänka ut lite olika modeller där man kan ta exempelvis royalites på producerade enheter eller slå ut testkostnaden över tid istället. På det viset kan kunden ”gömma” kostnaden. Det var också naturligt för oss att använda National Instrument i projektet då vi använt deras hårdvara länge, säger Tritechs Gunnar Winqvist Tjäder. Vilken är den typiska kund som samarbetet riktar sig mot? – Det är egentligen två typer av kunder. Det ena är produktägaren. Här kan det vara så att man helt enkelt utvecklat en produkt som man behöver testa men inte vill göra det själv. Eller, så kan det vara så att man av någon anledning inte kan göra det själv. – Den andra typen av kund är då EMS-företaget. Här har man kanske tagit över en produkt från en annan kontraktstillverkare utan att få med sig funktionstestet från denne. Tritech arbetar också med en del case där testsystemen hos kunden är föråldrade och behöver bytas ut för att minska produktionsstopp. – Vi har en fördel inom fältet då vi är vana vid att arbeta med produktutveckling. Idag när marknaden är mer uppdelad mellan produktägare och EMS tappar man ibland fokus på producerbarhet och testbarhet av produkten. Vi kan därför vara med och tycka till om produktion och produktionstest tidigt i processen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2