Annons
Annons
Annons
Annons
© ermess dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 april 2014

KTH vill få robotarna att samarbeta

– Genom att robotarna studerar varandras kroppsspråk så kommer de att lära sig att tolka information och sedan agera utefter detta, säger Dimos Dimarogonas, universitetslektor på KTH och koordinator för robotprojektet Reconfig.

Dimos Dimarogonas fortsätter med att berätta att grundbulten i KTH-forskarnas arbete är att få en robot att förstå när en annan robot behöver hjälp med en arbetsuppgift, och därmed anpassa det egna beteendet efter den nytillkomna arbetsuppgiften. – Om en robot inte ensam klarar av en arbetsuppgift ska roboten kunna utbyta information med andra robotar och sedan "omprogrammera" sig själv att lösa uppgiften tillsammans med de andra. Forskningsprojektet Reconfigs mål är att decentralisera samordningen av robotsamarbetet. Så här långt har vi i robotlabbet varit fokuserade på enskilda individer, men i förlängningen ska vi jobba med flera samtidiga uppsättningar robotar, säger Dimos Dimarogonas. Att få robotar att samarbeta och kommunicera är en komplicerad uppgift eftersom varje robot precis som människor har sin egen syn på omvärlden. De är alltså inte helt olika oss. Och om vi människor har problem att kommunicera baserat på vår uppfattningsförmåga, vilken tuff uppgift står då inte robotarna inför. Det är exakt detta som forskarna vill adressera. De ska helt enkelt komma överens om en gemensam syn på hur robotar ska betrakta sin omvärld, och hur de ska interagera med dem till exempel via datorseende och robothänder. Dimos Dimarogonas redogör för ett exempel på robotsamarbete. – Låt oss titta på en grupp robotar som är förprogrammerade att hitta och bära ut alla möbler i ett rum. Under arbetets gång tillkommer det plötsligt en stol, något en av robotarna ser. Den kommer då att kunna bestämma sig för om den själv ska bära ut stolen, eller om den ska kommunicera med en annan robot och överlämna flyttjobbet till den, säger Dimos Dimarogonas. Robotforskningen finansieras av EU:s sjunde ramprogram (FP7) och projektet går under namnet Cognitive, Decentralized Coordination of Heterogeneous Multi-Robot Systems via Reconfigurable Task Planning (kort och gott Reconfig). KTH jobbar tillsammans med forskare från Aalto-universitetet i Finland, The National Technical University of Athens i Grekland och École Centrale Paris i Frankrike.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2