Annons
Annons
© grzegorz kula dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 maj 2014

Nollresultat för Smarteq

Årets första kvartal innebar fortsatt stark försäljningsutveckling och ett positivt resultat. Det är främst Automotive som står för den ökade omsättningen genom att leveranserna till Volvo Lastvagnar tagit fart, skriver Smarteq.

Med den kraftigt ökade tillväxten vi sett i det första kvartalet ser jag fram emot resten av året med goda förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling för Smarteq, skriver vd Johan Hårdén. Periodens resultat uppgick till 0,2 (-3,0) miljoner kronor, en resultatförbättring med 3,2 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 19,6 (11,4) miljoner, en ökning med 72 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Segment: Om de olika segmenten skriver Smarteq följande: "Vi kan i media och bland affärspartners se ett ökande intresse för kommunikation mellan fordon men också mellan fordon och infrastruktur. Affärsområdet Automotive har goda framtidsutsikter och vår gren är framförallt tunga fordon, bussar och anläggningsmaskiner, där kvalité och robust konstruktion är viktiga parametrar för kunderna." "Allt fler använder sig av mobilt bredband och kraven på högre överföringshastighet ökar i takt med att nya tjänster och funktioner skapas på internet. Smarteq har färdiga antennpaket som är avsedda för att förbättra och säkerställa en stabil uppkoppling med mobilt bredband. Det har på senare tid skett en positiv förändring i synsättet på externa antenners betydelse för att nå en stabilare uppkoppling av mobilt bredband vilket gynnar vår Consumeraffär. Under det första kvartalet har det skett flera viktiga genombrott på kundsidan". "Affärsområdet M2M har utvecklats positivt och vi har en god försäljning trots att inget av de större AMR projekten (automatisk elmätaravläsning) är under utrullning. Som tidigare kommunicerats är vår och kundernas prognos att Norge förväntas komma igång med provserier under andra hälften av 2014."
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2