Annons
Annons
Annons
Annons
© maksim-pasko-dreamstime.com Analys | 07 maj 2014

Sverige tappar när jättarna växlar upp

Sverige tappar mark gällande exporten av teknikvaror, samtidigt som lågkostnadsländer växlar upp kraftigt.

Teknikföretagen slår i sin senaste rapport fast att handeln med teknikvaror står inför en tyngre trend i Sverige. Teknikföretagen räknar med att världshandeln av teknikvaror ökade med måttliga 2,5 procent i löpande USD under 2013 och skulle därmed uppgå till knappt 6'900 miljarder USD. Sveriges teknikexport minskade med 2 procent i USD under 2013 och andelen av den globala världsexporten av teknikvaror minskade således. – En bidragande orsak är att det inte är inom EU vi har sett den högsta tillväxten. Samtidigt kan man se att många svenska företag har valt en annan strategi än de i exempelvis Tyskland. Man har omlokaliserat inom koncernerna, säger Bengt Lindqvist, ekonom på teknikföretagen, som menar att de här omlokaliseringarna har gynnat lågkostnadsregioner.
– Det finns en skillnad som är viktig att peka ut, och det är hur det går för Sverige kontra koncernen. Att just elektronik hamnar i lågkostnadsländer är ju ingen nyhet för alla oss som i någon form arbetar inom eller mot branschen. Samtidigt har utvecklingen i länder som Kina eller Polen varit exceptionell gällande teknikvaruexporter. Sverige och Kina teknikexporterade i det närmaste för ungefär lika stort belopp 1995. Då skiljde sig också andelarna av den totala världsexporten bara åt i liten omfattning. Totalt har exporten av teknikvaror från Kina ökat 27 gånger i USD 1995-2012. Inom tele och elektronik har Kina ökat sin andel av världshandeln från dryga 4 procent år 2000 till hela 30 procent. Annat värt att notera är att andelen av världsexporten av teknikvaror från lågkostnadsländer har ökat från 16,5 procent till 40,5 procent år 2012.
Ett problem som följt i spåren av utflyttningarna är kompetensförluster. Bengt Lindqvist håller med om att detta sker: – Det är dock viktigt att man återigen håller isär bilden. Vi har tappat produktionskompetens inom Sverige, men återigen inte inom koncernerna. Positivt är att Sveriges export av teknikvaror är hög per innevånare. Även om Sverige bara står för ungefär en procent av exporten totalt är teknikexport per invånare från Sverige 9 gånger högre än från Kina och 4 gånger högre än från USA. – Anledningen är, om man får uttrycka sig så, gamla traditioner. Teknikindustrin i Sverige, oavsett om det gäller bilar eller maskiner, har varit en stor och framgångsrik bransch med stora framgångsrika internationella företag. Det här har dragit upp stora framgångsrika underleverantörsföretag. Nu gäller det bara att vända trenden så att vi kan bibehålla det då vår export är viktig för att kunna skapa välstånd. Hur ska man då gå till väga med detta? Bengt Lindqvist menar att det finns mängder av faktorer att peka på men att forskning och utveckling har visat sig vara något som på sikt får resultat. Samtidigt är den svenska kostnadsbilden ett stort hinder. I en jämförelse visar det sig att inte bara Sverige bland högkostnadsregionerna har problem. Många länder har liknande utveckling. Samtidigt är länder som Tyskland, Sydkorea och Österrike kvar på ungefär samma starka nivåer som tidigare. Varför? Teknikföretagen drar bland mycket annat följande slutsatser: - Det är få teknikföretag i Sverige som inte har tillverkande dotterbolag i lågkostnadsländer. Detsamma gäller dock för de tre ovan nämnda länderna. - Teknikföretag i samtliga världens länder möter också i stort sett likartat världsmarknadspris på insatsvaror som plaster, kompositer, elektronik, metaller och stål. - Teknikföretagen i Sverige forskar och utvecklar sig i likhet med de i de ovan nämnda länderna. Exempel är Sex Sigma, ISO och Lean produktionsfilosofi. - Därmed kvarstår i hög grad bara skillnader i arbetskraftskostnader där Sverige ligger mindre bra till sett ur ett internationellt perspektiv. © Diagrammen hämtade från Teknikföretagen
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2