Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© kornwa dreamstime.com Embedded | 12 maj 2014

Prevas och Outokumpu nöjda med partnerskap

Prevas har sedan några år tillbaka ett samarbete med Outokumpu med fokus på att kontinuerligt optimera ugnsdriften i Outokumpus produktion.

- När vi valde att teckna avtal med Prevas önskade vi ett långsiktigt samarbete för att jobba med förbättringar inom ugnsdriften. För att kunna nå verkligt bestående förbättringar krävs ett långsiktigt arbete med en partner som tillsammans med dig är väl förtrogen med anläggningen. Efter gemensamma krafter från bägge parter är det mycket glädjande att vi nu kan säga att vi lyckats höja den genomsnittliga produktiviteten i ugnsdriften markant, säger Hans Jacobsson, General Manager Hot Rolling hos Outokumpu. Outokumpu är en leverantör av rostfritt stål. För att säkra, effektivisera och optimera sin produktion i Avesta sätter Outokumpu och Prevas varje år upp ett antal gemensamma mål för partnerskapet. Att höja produktiviteten i ugnsdriften har varit högsta prioritet för årets aktiviteter så här långt, uppger de. - Prevas har ett långvarigt samarbete med Outokumpu i Avesta och vi är väldigt glada att tillsammans kunna jobba mot konkreta mål för att ytterligare stärka deras konkurrenskraft. För att kunna uppnå högre produktivitet har vi i det här fallet infört ett nytt sätt att styra produktionstakten i ugnen. Det handlar om rent tekniskt arbete i det befintliga optimeringssystemet FOCS men mycket handlar också om andra aspekter, som att vara på plats och tillsammans med operatörer och driftspersonal fördjupa förståelsen för ugnsdriften. Det är så klart mycket inspirerande för alla inblandade att resultaten har blivit så fina. Jag tror att just den här typen av långsiktiga partnerskap, där vi utnyttjar varandras styrkor på bästa sätt, är en nyckel för nordisk industri att möta en allt hårdare global konkurrens, säger Johan Bäckman, affärsenhetschef på Prevas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1