Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© andres_rodriguez-dreamstime.com Teknik | 19 maj 2014

Elektronik får stort utrymme i nya innovationsområden

Fem stycken nya innovationsområden lyfts fram för Sveriges framtid. Elektroniken tar en given plats i flera av dem.

Strategiska innovationsområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik och beskrivs som en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar. Målet är att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ansvariga myndigheter är Vinnova, Energimyndigheten och Formas. De områden som nu slagits fast som innovationsområden är: folksjukdomar, sakernas internet, IKT elektroniska komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster. Sedan tidigare finns sex strategiska innovationsprogram inom områdena: gruv- och metallutvinnande industri, processindustriell IT och automation, lättviktsmaterial, produktion, metalliska material och flyg. För de nya områdena innebär det här långsiktig finansiering på upp till 200 miljoner kronor per år i statlig finansiering. Därmed finns totalt 11 program med en sammanlagd statlig finansiering på runt en halv miljard kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att det totalt handlar om i storleksordningen en miljard kronor årligen. Fler program tillkommer under kommande år.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-2