Annons
Annons
© yuri-arcurs-dreamstime.co Teknik | 20 maj 2014

Regeringen satsar på smarta elektroniksystem

Elektroniska komponenter och system finns i snart sagt allt, från stegräknare till vattenkraftverk, och ökar i betydelse för såväl näringslivet som samhället i stort.

Svenska elektroniska komponenter och system är både betydande exportvaror och möjliggörare av industriell tillväxt och en hållbar samhällsutveckling. Energieffektivisering, trådlös kommunikation, avancerade mätinstrument och energismart produktion är bara några exempel. Sverige har en livskraftig svensk elektronikindustri, och en hög internationell akademisk nivå inom området, men står inför flera stora utmaningar. Vinnova, Energimyndigheten och Formas beslutade därför, den 19 maj, att ”IKT elektroniska komponenter och system” blir ett nytt strategiskt innovationsområde för Sverige. I korthet innebär det att branschen får en riktad FoI-finansiering med upp till 150 miljoner kronor under tre år. – ”Vi är många som arbetat hårt för att synliggöra svensk elektroniks betydelse och är förstås både stolta och glada. Vårt mål är att Sverige år 2025 är ett världsledande industriland inom praktiskt taget alla områden där vi är beroende av avancerad informations- och kommunikationsteknik för elektroniska komponenter och system”, säger Leif Ljungqvist SIO-koordinator och VD för Acreo Swedish ICT. SIO:n omfattar teknikområden som mikro/nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system och har tagits fram i samverkan mellan Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH, LTU, PhotonicSweden och Swerea IVF. – ”Projektpengarna kommer att stärka arbetet med kompetensförsörjning, kunskapsöverföring och interaktion i värdekedjorna och vässa utpekade tekniska spjutspetsområden. Målet är ökad innovations- och konkurrenskraft för både branschen och stora delar av övrig svensk industri”, säger Maria Månsson, Prevas, ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2