Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© artography-dreamstime.com Analys | 21 maj 2014

'Utvecklingen i Sverige blir svagare än väntat'

Teknikföretagen skriver ned sin prognos där man även anger lägre antal anställda samt en tillväxt begränsad till 3 procent.
2014 ser ut att innehålla två större besvikelser skriver Teknikföretagen. Den ena är att produktionen i maskinindustrin kan komma att minska också i år. Detta förklaras främst av att investeringarna i industrin överlag hålls tillbaka när tillväxten särskilt i Europa visat sig vara fortsatt begränsad. Den andra besvikelsen är att antalet anställda minskar också i år.

Även om det nu gått över ett år efter den absoluta botten i konjunkturen för teknikföretag i Sverige, är det ännu inte någon större fart på återhämtningen. Tillväxten för såväl teknikindustri som tekniktjänster begränsas till en ökning på vardera 3 procent.

– Att antalet anställda fortsätter att minska förklaras delvis av att produktionen helt enkelt inte ökat i tillräckligt stor omfattning. Att skillnaden mellan uppgången i produktion och nedgången i personal i år väntas bli ovanligt stor förklaras närmast av att företagen tidigare inte dragit ned på personalen i samma utsträckning som nedgången i produktionen. De har helt enkelt räknat med en ökad försäljning som skulle gett mer jobb. Men så har i alltför liten omfattning skett, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till siffrorna.

Teknikföretagen räknar dock med att konjunkturen fortsätter förbättras under året främst genom att efterfrågan från EMU-området förbättras jämfört med i fjol. USA fortsätter växa i närmast oförändrad takt samtidigt som utvecklingsländer som Kina och Brasilien får en jämfört med tidigare mer begränsad tillväxt. Teknikindustrin i Finland väntas vara i fortsatt recession.

"Finlands ekonomi och teknikindustri har om än inte havererat så i vart fall fått stora problem i samband med teleindustrins kollaps. Exporten av teleprodukter har minskat med 93 procent mellan fjärde kvartalet 2008 och fjärde kvartalet i fjol. Det förefaller nu ändå som om exporten stabiliserats på en mycket låg nivå."
Även siffrorna för Europa ser tuffare ut:

"Innan efterfrågan tar fart ordentligt inom EU och med ett negativt bidrag från tele-och elektronikindustrin även i år förväntas teknikproduktionen sammantaget att minska med tre procent 2014 vilket följer på en minskning med 7,5 procent 2013."

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-09-21 11:51 V11.0.0-1