Annons
Annons
Annons
Annons
© artography-dreamstime.com Analys | 21 maj 2014

'Utvecklingen i Sverige blir svagare än väntat'

Teknikföretagen skriver ned sin prognos där man även anger lägre antal anställda samt en tillväxt begränsad till 3 procent.

2014 ser ut att innehålla två större besvikelser skriver Teknikföretagen. Den ena är att produktionen i maskinindustrin kan komma att minska också i år. Detta förklaras främst av att investeringarna i industrin överlag hålls tillbaka när tillväxten särskilt i Europa visat sig vara fortsatt begränsad. Den andra besvikelsen är att antalet anställda minskar också i år. Även om det nu gått över ett år efter den absoluta botten i konjunkturen för teknikföretag i Sverige, är det ännu inte någon större fart på återhämtningen. Tillväxten för såväl teknikindustri som tekniktjänster begränsas till en ökning på vardera 3 procent. – Att antalet anställda fortsätter att minska förklaras delvis av att produktionen helt enkelt inte ökat i tillräckligt stor omfattning. Att skillnaden mellan uppgången i produktion och nedgången i personal i år väntas bli ovanligt stor förklaras närmast av att företagen tidigare inte dragit ned på personalen i samma utsträckning som nedgången i produktionen. De har helt enkelt räknat med en ökad försäljning som skulle gett mer jobb. Men så har i alltför liten omfattning skett, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till siffrorna. Teknikföretagen räknar dock med att konjunkturen fortsätter förbättras under året främst genom att efterfrågan från EMU-området förbättras jämfört med i fjol. USA fortsätter växa i närmast oförändrad takt samtidigt som utvecklingsländer som Kina och Brasilien får en jämfört med tidigare mer begränsad tillväxt. Teknikindustrin i Finland väntas vara i fortsatt recession. "Finlands ekonomi och teknikindustri har om än inte havererat så i vart fall fått stora problem i samband med teleindustrins kollaps. Exporten av teleprodukter har minskat med 93 procent mellan fjärde kvartalet 2008 och fjärde kvartalet i fjol. Det förefaller nu ändå som om exporten stabiliserats på en mycket låg nivå." Även siffrorna för Europa ser tuffare ut: "Innan efterfrågan tar fart ordentligt inom EU och med ett negativt bidrag från tele-och elektronikindustrin även i år förväntas teknikproduktionen sammantaget att minska med tre procent 2014 vilket följer på en minskning med 7,5 procent 2013."
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2