Annons
Annons
© bellemedia-dreamstime.com Teknik | 21 maj 2014

Impact Coatings - nyemission för att säkerställa finanserna

Impact Coatings har beslutat att genomföra en nyemission om 22,2 miljoner kronor för att säkerställa bolagets finansiella ställning.

Nyemissionen är tänkt säkerställa Impact Coatings ställning fram tills dess att affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde. Bolaget har investerat en hel del i utveckling och marknadsföring av sin teknologi för tunnfilmsbeläggning. Teknologin representerar för vissa industrisektorer en viktig framtidslösning och många företag planerar för ett teknikskifte. Dock så har denna tidskrävande positionering urholkat Impact Coatings finanser, som nu behöver förstärkas för att exploatera befintliga affärsmöjligheter, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Det är framförallt Bolagets beläggningssystem för Lean-PVD som nu står inför en bredare kommersialisering i närtid. En rad marknadsföringsinsatser har skapat ett kontinuerligt flöde av förfrågningar från företag som använder PVD idag och som nu efterfrågar mer kapacitet. Bolaget avser att med hjälp av föreliggande nyemission exploatera de affärsmöjligheter som föreligger i närtid inom Lean-PVD och därigenom skapa ett löpande intäktsflöde.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1