Annons
Annons
Mönsterkort | 18 mars 2002

ABB order på 30 MUSD

Nya installationer effektiviserar landets elkraftförsörjning i Algeriet.

ABB har fått en beställning värd 30 MUSD (cirka 310 miljoner kronor) från det algeriska nationella kraftbolaget Société Nationale d'Electricité et du Gaz (Sonelgaz) på att installera fem nya driftcentraler med tillhörande IT-system. Beställningen utgörs av en nationell driftcentral, fyra regionala driftcentraler och en reservcentral. Projektet inkluderar datorsystem och datainsamlingsterminaler, såväl som byggnation av tillhörande driftcentralbyggnader. En driftcentral koordinerar flödet i ett kraftnät så att förbrukningstopparna kan hanteras inom kapaciteten för distributionsnätet. De nya driftcentralerna använder ABB:s energihanteringssystem för att styra och övervakta de 247 kraft- och transformatorstationerna som utgör Sonelgazs distributionsnät.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1