Annons
Annons
Mönsterkort | 19 mars 2002

200 miljoner till Saab Bofors

Saab Bofors Dynamics får order på 200 miljoner SEK.

Holländska och Belgiska marinerna väljer Fjärrstyrda Undervattensfarkoster (Remotely Operated Vehicle, ROV) för minjakt från Saab Bofors Dynamics. Beställningen, med värdet ca 200 MSEK, innebär en vidareutveckling av det befintliga Double Eagle MkII-systemet för att erhålla högre prestanda. Vidare ingår integrering av en avancerad minjaktsonar från Thales Underwater Systems. - Den här beställningen är mycket glädjande för oss, säger Mikael Grodzinsky, VD för Saab Bofors Underwater Systems i Motala, det blir den 6:e och 7:e nationen som väljer våra Double Eagle system. Saab Bofors Dynamics affärsenhet Underwater Systems i Motala har fått en order på ROV-systemet Double Eagle MkIII från det franska företaget Thales Underwater Systems. ROV-systemet ingår i ett "Integrated Mine Countermeasure System" (IMCMS) för leverans till de holländska och belgiska marinerna. IMCMS är ett fransk-tyskt samarbetsprojekt mellan de två företagen Thales Underwater Systems (underleverantör) och STN Atlas Elektronik GmbH (huvudleverantör). Systemen, vilka också benämns "Self Propelled Variable Depth Sonar" (SPVDS), ska användas ombord på de holländska minjaktsfartygen av Alkmaar Class och de belgiska av Flower Class. Systemen kommer kontinuerligt att sättas i operativ drift under perioden 2004 till 2008. SPVDS-systemet används för upptäckt och klassificering av sjöminor. Farkosten är strömförsörjd och styrd via en kabel och framförs flera hundra meter framför minjaktsfartyget och optimerar därmed säkerheten för fartyg och besättning. Saab Bofors Underwater Systems har sedan tidigare ett gott samarbete med Thales Underwater Systems. Ett liknande kontrakt på ROV-system Double Eagle MkII till franska marinen erhölls 2000.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2