Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© michal-kowalski-dreamstime.com Elektronikproduktion | 02 juli 2014

Jätteorder till Cybaero

Linköpingsbolaget Cybaero - som tillverkar obemannade helikoptrar - tuffar på. Och nu tar man en kinesisk jätteorder.

Cybaero har genom ett åttaårigt ramavtal fått en garantiorder till ett värde av 700-800 miljoner kronor. Ordern kommer från ett bolag i den kinesiska koncernen AVIC, ett av världens största bolag med över 400'000 anställda, som bland annat utvecklar och producerar flygplan och flygande farkoster av olika slag. Ordern är villkorad ett exporttillstånd från ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter. Ordern är kopplad till ett ramavtal där AVIC förbinder sig att köpa minst 20 helikoptersystem under de första tre åren och därefter minst 50 system under de följande fem åren. Detta ger ett ordervärde på 700-800 miljoner kronor beroende på slutlig utformning av systemen. I varje system ingår helikopter, markstation och datalänk. Dessutom omfattar avtalet utbildning och support. – Det här är ett genombrott på marknaden för civil användning av obemannade helikoptrar. Vårt mål är att bli globalt marknadsledande och ta minst 30 procent av världsmarknaden. Med denna order, som är vår största hittills, tar vi ett betydande steg för att nå det målet, säger Mikael Hult, vd för Cybaero. Cybaero kommer att bilda ett gemensamt bolag med AVIC för att få tillgång till deras volymer och produktionskunnande och på sikt kunna bedriva viss produktion lokalt i Kina för den asiatiska marknaden. AVIC kommer genom det gemensamma bolaget att helt och hållet rikta in sig på den civila och kommersiella marknaden, exempelvis tull, kustbevakning, energisektorn, jordbruk, karteringar, Räddningstjänsten etcetera. – Ordern är den största i världen någonsin i det produktsegment som Cybaero verkar i, med vertikalt startande och landande fjärrstyrda farkoster under 200 kilo. Slår vi ut ordern över de åtta åren den omfattar, innebär det närmare 100 MSEK per år. Det ger en stabil grund för hela vår verksamhet under lång tid framöver, säger Mikael Hult och fortsätter: Cybaero, som är baserat i Linköping, har i år fördubblat sin personalstyrka från 20 till 40 personer och kommer att nyanställa ytterligare. Dessutom bygger man för närvarande upp en produktionskapacitet, bland annat genom egen produktion och genom underleverantörer. – Avtalet är ytterligare ett bevis för att Linköping och Sverige ligger i fronten för utveckling och produktion av obemannade farkoster, säger Mikael Hult.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1