Annons
Annons
© rob hill dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 juli 2014

Ny order för Sensys

Sensys Traffic AB har fått en tilläggsorder om 10 miljoner kronor.
Ordern gäller på system för hastighetsövervakning från svenska Trafikverket. Ordern innebär en utökning av den tidigare erhållna avropsordern för det svenska ATK-systemet (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll).

Ordern omfattar leverans av system för utbyte av befintliga ATK-system under innevarande år. Sensys utför också installation och driftsättning av dessa vilket dock inte ingår i denna order utan avropas fortlöpande vartefter utbyten av befintliga ATK-system sker. I och med denna order uppgår avropen på system och skåp samt reservdelar från Trafikverket till 95 mkr hittills i år och totalt 121 mkr sedan avtalen tecknades i juli 2013.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1