Annons
Annons
Annons
Annons
© rob hill dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 juli 2014

Ny order för Sensys

Sensys Traffic AB har fått en tilläggsorder om 10 miljoner kronor.

Ordern gäller på system för hastighetsövervakning från svenska Trafikverket. Ordern innebär en utökning av den tidigare erhållna avropsordern för det svenska ATK-systemet (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll). Ordern omfattar leverans av system för utbyte av befintliga ATK-system under innevarande år. Sensys utför också installation och driftsättning av dessa vilket dock inte ingår i denna order utan avropas fortlöpande vartefter utbyten av befintliga ATK-system sker. I och med denna order uppgår avropen på system och skåp samt reservdelar från Trafikverket till 95 mkr hittills i år och totalt 121 mkr sedan avtalen tecknades i juli 2013.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1