Annons
Annons
Annons
Annons
© ingrid prats dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 juli 2014

Försvarsmarknaden ställer till det för Partnertech

Fortsatt positiv utveckling för elektronikverksamheten, omställning inom Metal Precision belastar resultatet - så sammanfattar Partnertech det andra kvartalet.

Partnertech har det fortsatt tufft inom försvar. I sin kvartalsrapport skriver nu bolaget att beställningarna från större försvarskunder fortsatt minska och att ett omställningsprogram för Metal Precision Technology divisionen nu startas. "Elektronikdivisionen visar fortsatt god tillväxt men för koncernen minskade omsättningen med 6% i andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2013. Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -31 MSEK inklusive omstruktureringskostnader av engångskaraktär främst relaterade till Metal Precision Technology divisionen. Med vidtagna åtgärder reduceras kostnadsnivån för att nå lönsamhet med lägre affärsvolymer. Samtidigt fortgår satsningen på icke-försvarsrelaterade segment som till exempel Olja och Gas där vi ser ett fortsatt stort intresse för vårt erbjudande." "Trots en svag efterfrågan inom systemintegration under året ser vi ett ökat inflöde av uppdrag från kunder inom MedTech branschen. Detta tillsammans med omstruktureringen inom Metal Precision divisionen ger oss möjligheten att förbättra lönsamheten under andra halvåret." Andra kvartalet 2014 i siffror: Nettoomsättningen uppgick till 540 MSEK (574) Rörelseresultatet uppgick till -9 MSEK (3) inklusive omställningskostnader -31 MSEK Omstruktureringskostnader uppgår till 22 MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -28 MSEK (-4) Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1 087 MSEK (1 128) Rörelseresultatet uppgick till -8 MSEK (11) inklusive omställningskostnader -30 MSEK Omstruktureringskostnader uppgår till 22 MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -30 MSEK (-2) Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37 procent (37)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1