Annons
Annons
© grzegorz kula dreamstime.com Elektronikproduktion | 18 juli 2014

Fortsatt utmanande för Saab

Marknaden för försvars- och säkerhetslösningar är fortsatt utmanande, skriver Saab i dagens kvartalsrapport.

En breddning av produktportföljen har varit en drivkraft under perioden. Affärsområdet Electronic Defence Systems lanserade lösningar som ger de väletablerade Giraffe AMB- och Arthursystemen ny funktionalitet och design. Intresset för Gripen beskrivs som fortsatt starkt internationellt. ”Under första halvåret stärkte Saab vidare sin position som ett av världens ledande företag inom militär träning med beställningar från både den finska försvarsmakten och det brittiska försvarsdepartementet. Orderingången i affärsområdet Dynamics påverkas negativt av den fortsatt utmanande marknadssituationen samt av förseningar i kunders inköpsbeslut. Vi ser ingen förändring i marknadsläget på kort sikt, men fortsätter utveckla vårt erbjudande för att tillvarata affärsområdets potential långsiktigt”, skriver bolaget. Saabs orderingång minskade i perioden jämfört med 2013 då bolaget mottog utvecklingsbeställningar omfattande SEK 13,2 miljarder för Gripen E. Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 10'972 (11'748), motsvarande en nedgång om 7 procent främst till följd av lägre försäljningsintäkter inom Dynamics. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till MSEK 643 (545) med en rörelsemarginal på 5,9 procent (4,6). Rörelseresultatet under samma period 2013 påverkades negativt av en engångspost uppgående till MSEK 231 relaterat till en förlorad rättstvist. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till MSEK 643 (776) och rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (6,6). Affärsområdet Electronic Defence Systems rapporterade ett positivt rörelseresultat samtidigt som investeringar i utveckling av ny radar- och sensorteknologi fortsatte.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2