Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty-dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 juli 2014

Electrolux rörelseresultat ökade 13% under Q2

Vitvarukoncernen Electrolux verksamhet i Europa fortsatte att förbättras under det andra kvartalet, och rörelseresultatet ökade jämfört med motsvarande period ifjol.

Enligt bolaget uppvisar Nordamerika en positiv trend och verksamheten i Latinamerika utvecklas förhållandevis väl, trots en vikande marknad. Sammantaget ökade koncernens rörelseresultat till 1'167 miljoner kronor, med ett starkt kassaflöde som uppgick till 3,3 miljarder kronor. ”Rörelseresultatet i EMEA förbättrades väsentligt som ett resultat av det pågående kostnadsbesparingsprogrammet och av en förbättrad produktmix inom bland annat inbyggnadsprodukter för kök. Marknadsutvecklingen i Europa fortsatte att uppvisa en splittrad bild. I Spanien, Portugal och Storbritannien ökade efterfrågan under andra kvartalet, medan den försvagades i Frankrike och i Norden. Vår bedömning kvarstår att efterfrågan i Europa kommer att växa med 1-3 procent under 2014,” säger vd och koncernchef, Keith McLoughlin. Höjdpunkter
  • Nettoomsättningen uppgick till 26'330 Mkr (27 674).
  • Försäljningen minskade med 4,9%, varav negativa valutakursförändringar svarade för 1,1%.
  • Rörelseresultatet förbättrades för vitvaror i Europa och Nordamerika samt för Professionella Produkter. Vitvaror Latinamerika utvecklades förhållandevis väl på en svag marknad.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1'167 Mkr (1'037), en förbättring med 13%, exklusive jämförelsestörande poster.
  • Starkt kassaflöde på 3,3 miljarder kronor (2,6).
  • Kostnader för strukturåtgärder på 1,1 miljarder kronor för det tidigare kommunicerade strukturprogrammet har belastat rörelseresultatet inom jämförelsestörande poster.
  • Periodens resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgick till –92 Mkr (642)
Trots att Försäljningsvolymerna inom vitvaror ökade, så minskade bolagets totala Försäljningsvolym, främst på grund av en lägre försäljning av luftkonditioneringsutrustning. Försäljningsvolymerna under kvartalet påverkades också negativt av en brand hos en av Electroluxs leverantörer för komponenter till kylskåp och tvättmaskiner. Marknaden för vitvaror i USA fortsätter att visa en återhämtning, drivet av både ökad efterfrågan på ersättningsprodukter och på produkter för nybyggnation. Sammantaget väntas tillväxten inom vitvaror i Nordamerika uppgå till 4 procent under 2014. ”Koncernens lönsamhet har förbättrats, under det andra kvartalet såväl som för det första halvåret jämfört med motsvarande period 2013. Vi fortsätter att lansera nya, innovativa produkter samtidigt som den globala tillverkningsstrukturen optimeras med ett starkt fokus på kostnadseffektivitet. Därigenom skapas förutsättningar för att fortsätta generera stabila kassaflöden och aktieägarvärde,” säger Keith McLoughlin.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2