Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000-dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 juli 2014

AQ Group håller kurs

AQ Groups första halva av 2014 är över och koncernen upplevde ett stabilt halvår.

Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 676 miljoner kronor (637) vilket innebär en ökning med 39 miljoner kronor jämfört med föregående års motsvarande kvartal. Omsättningen exklusive förvärv och valuta minskade med 3 %. Nettoomsättningen för januari till juni uppgick till 1 308 miljoner kronor (1 216) vilket innebär en ökning med 91 miljoner kronor jämfört med föregående år. Omsättningen exklusive förvärv och valuta minskade med 1 % för perioden. Rörelseresultatet uppgick i det andra kvartalet till 42 miljoner kronor (45). För januari till juni uppgick rörelseresultatet till 74 miljoner kronor (65) en ökning med 12 %. Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet till 930 miljoner kronor (817) i koncernen. Andra kvartalet, april - juni 2014, i kort
  • Nettoomsättning 676 MSEK (637)
  • Rörelseresultat 42 MSEK (45)
  • Resultat efter finansiella poster 43 MSEK (42)
  • Soliditet 56 % (54)
Sex månader, januari - juni 2014, i kort
  • Nettoomsättning 1 308 MSEK (1 216)
  • Rörelseresultat 74 MSEK (65)
  • Resultat efter finansiella poster 74 MSEK (62)
  • Soliditet 56 % (54)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2