Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000-dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 juli 2014

AQ Group håller kurs

AQ Groups första halva av 2014 är över och koncernen upplevde ett stabilt halvår.
Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 676 miljoner kronor (637) vilket innebär en ökning med 39 miljoner kronor jämfört med föregående års motsvarande kvartal. Omsättningen exklusive förvärv och valuta minskade med 3 %.

Nettoomsättningen för januari till juni uppgick till 1 308 miljoner kronor (1 216) vilket innebär en ökning med 91 miljoner kronor jämfört med föregående år. Omsättningen exklusive förvärv och valuta minskade med 1 % för perioden.

Rörelseresultatet uppgick i det andra kvartalet till 42 miljoner kronor (45). För januari till juni uppgick rörelseresultatet till 74 miljoner kronor (65) en ökning med 12 %.

Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet till 930 miljoner kronor (817) i koncernen.

Andra kvartalet, april - juni 2014, i kort
  • Nettoomsättning 676 MSEK (637)
  • Rörelseresultat 42 MSEK (45)
  • Resultat efter finansiella poster 43 MSEK (42)
  • Soliditet 56 % (54)

Sex månader, januari - juni 2014, i kort
  • Nettoomsättning 1 308 MSEK (1 216)
  • Rörelseresultat 74 MSEK (65)
  • Resultat efter finansiella poster 74 MSEK (62)
  • Soliditet 56 % (54)

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2