© edhar-yralaits-dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 juli 2014

Saab slutför förvärvet av Kockums

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs förvärv av det svenska varvet Thyssen Krupp Marine Systems AB (tidigare Kockums) har nu slutförts.

Företaget blir nu en affärsenhet inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions. Affärsenheten får namnet Saab Kockums och kommer primärt att bedrivas i Malmö, Karlskrona och Muskö. I juni tecknade Saab en avsiktsförklaring med FMV avseende det svenska försvarets undervattensförmåga. Saab har, i och med förvärvet av TKMS AB, tillsammans med svenska staten, säkerställt tillgång till existerande kunskap och immateriella tillgångar nödvändiga för fortsatt utveckling, produktion och underhåll inom undervattensområdet för såväl den svenska som den internationella marknaden. – Förvärvet är i linje med vår strategi att utöka erbjudandet och stärka Saabs position på marknaden för militära marina system. Kockums har ett unikt erbjudande och en stark lokal närvaro på den svenska marknaden inom områdena ubåtar och örlogsfartyg. Förvärvet gör oss till en heltäckande leverantör av militära marina system. Vi ser dessutom god potential att expandera företagets nuvarande marknadsposition genom möjligheter på exportmarknaden, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef, Saab AB. – Vi startar nu integrationen av Kockums i Saab med fokus på att nå full kapacitet och vi börjar omgående arbeta med de beställningar Sverige har lagt samt med leveranser till andra befintliga kunder. Därefter följer ett arbete för att öka verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Detta är centralt för att långsiktigt vara internationellt konkurrenskraftiga. Det finns också goda synergier att uppnå med Saabs redan existerande marina verksamhet, säger Gunilla Fransson, affärsområdeschef för Security and Defence Solutions.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2