Annons
Annons
© dmitry-bomshtein-dreamstime.com Teknik | 25 juli 2014

Ökad försäljning och förbättrad rörelsemarginal för Enea

Rörelseresultat, rörelsemarginal samt kassaflöde från löpande verksamhet förbättrades jämfört med andra kvartalet föregående år.

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 104,0 (105,7) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 1,7 procent. För årets sex första månader är omsättningen stabil. Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till 22,7 (22,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,9 (20,8) procent. För årets sex första månader ökade rörelseresultatet till 40,7 (36,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,9 (17,5) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,8 (36,2) MSEK och till 59,8 (42,7) MSEK för årets sex första månader. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 172,2 (175,1) MSEK vid kvartalets slut. ”Vår rörelsemarginal under andra kvartalet var 21,9 procent. Vi sätter därmed återigen ett lönsamhetsrekord, denna gång för kvartal två. Aldrig tidigare har Enea haft en bättre marginal eller en större vinst per aktie i ett andra kvartal. Detta är det femte kvartalet i rad med en förbättring av bolagets rörelseresultat jämfört med motsvarande period föregående år,” säger vd och koncernchef, Anders Lidbeck.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1