Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 01 augusti 2014

Incap lyckats stabilisera verksamheten

Incaps intäkter utvecklades som förväntat mot sommaren. Rörelseresultat och nettoresultatet förbättrades jämfört med tidigare år, något som företaget krediter till sitt ”turn-around-program”.

Koncernens intäkter uppgick till 11,3 miljoner euro, en minskning med ca 45 procent jämfört med föregående år (januari-juni 2013: 20,5 miljoner euro). Minskningen orsakades främst av de sjunkande tillverkningsvolymerna i Incaps fabriker i Europa. Men, intäkterna för första halvåret 2014 landade fortfarande inom förväntningarna. Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades avsevärt jämfört med 2013 och uppgick -0.08 miljoner euro (-1,8 miljoner euro), främst tack vare åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten trots en minskning i intäkter. ----- Image: © Incap
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2