Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saniphoto-dreamstime.com Teknik | 06 augusti 2014

E.ON grundar innovationsbolag och levererar solceller

Nu är det klart att MAX IV väljer E.ON som samarbetspartner för att bygga en 650 kvadratmeter stor solcellsanläggning till laboratoriets nya anläggning på Brunnshög i Lund. Samtidigt grundas ett nytt bolag – Brunnshög Energi.

- Vi bildar Brunnshög Energi för att ta ett helhetsgrepp och i samarbete med andra aktörer tillgodose områdets unika möjligheter, säger Sonny Strömberg, projektchef på E.ON och lyfter fram att bara ESS och MAX IV kommer att konsumera cirka 300 GWh energi och producera omkring 250 GWh överskottsvärme. Energi som kan värma upp områdets bostäder, gångstråk och vinterträdgårdar. - Avtalet med MAX IV innebär att vi inte bara levererar teknik, men en nyckelfärdig helhetslösning där vi även tar ansvar för administration kring elcertifikat och ursprungsgarantier, säger Sonny Strömberg och pekar på den kompetens och erfarenhet som E.ON samlat på sig. Affären är den största E.ON gjort när det gäller solceller. Anläggningen, som ska stå klar hösten 2014, beräknas producera cirka 85 000 kWh el per år, vilket kan ge en årlig koldioxidreducering med cirka 21 ton per år. Brunnshög är en stadsdel som planeras i nordöstra Lund kring de två materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Här ska även byggas en forskningsby, kontor och bostäder.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1