Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel-dreamstime.com Teknik | 07 augusti 2014

Halvårsuppdatering från Novotek

Marknadsläget förbättrades fortsatt i alla länder där Novotek verkar, men långsammare än under första kvartalet. Återhämtningen mellan olika marknader är dock ojämnt fördelad.

Novotek ABs orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet. Rörelseresultatet ökade till 7,6 (5,0) MSEK, varav 2,9 (1,4) under andra kvartalet. Resultatet efter skatt landade på 5,9 (3,8) MSEK, varav 2,3 (1,2) under andra kvartalet. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (7,3) MSEK, varav 6,8 (2,5) under andra kvartalet. ”Under andra kvartalet har de första ordrarna inom vårt nya initiativ industriell BI (Business Intelligence) kommit in och ansträngningarna fortsätter inom detta område hela hösten. Detta ligger väl i linje med Novoteks största leverantör GEs globala och intensiva satsning på så kallad Industrial Big Data och Internet of things. Inom området industriell kommunikation fördjupade Novotek samarbetet med det amerikanska bolaget Kepware, ett av världens mest erkända bolag inom industriell kommunikation. Detta är ett område som fått mera fart i och med att allt mera utrustning skall kommunicera och kopplas upp på internet,” skriver koncernen i rapporten.
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2