Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© stefan-hermans-dreamstime.com Teknik | 14 augusti 2014

Sveriges Ingenjörer: Långt kvar till innovationsmål

Fortfarande brister samverkan mellan statligt och privat kapital och arbetsformer for innovativa arbetsplatser, som är en katapult för att skapa nya jobb, skriver Sveriges Ingenjörer.

– När regeringen 2012 lade fram sin innovationsstrategi beslöt vi att följa förverkligandet av de i vårt tycke tio viktigaste punkterna. Vi ser att utvecklingen går i rätt riktning men också att mycket återstår att göra, säger Johan Sittenfeld, utredare på Sveriges Ingenjörer. En viktig punkt är att skapa arbetsformer för innovativa arbetsplatser, som är avgörande för Sveriges utveckling och nya jobb. – Bara lite har gjorts. Här finns en potential för att både stärka befintliga företag och utveckla nya, säger Johan Sittenfeld och framhåller en tidigare undersökning som visar att 20 procent av ingenjörerna har idéer som kan resultera i nya företag. – Näringslivet borde fånga upp idéerna som ligger vid sidan om företagens kärnverksamhet och bättre belöna anställda som gör framstående innovationer. Enligt innovationsstrategin ska också statligt och privat kapital samverka bättre. På det området har Sveriges Ingenjörer svårt att se konkreta förslag från regeringen. – Det är viktigt att statliga forskningsmedel förstärker näringslivets forskning så att den samlade effekten blir större och gynnsam för både högskolan och företagen. Sveriges många regioner måste få möjlighet att utvecklas inom de områden där de har en specialisering som ger konkurrenskraft, säger Johan Sittenfeld. En ambition hos regeringen är att utveckla konkurrenskraftiga förutsättningar för företag. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling är bra, menar Sveriges Ingenjörer, likaså innovationscheckarna för mindre tillväxtföretag till tjänster som stärker kompetensen. – Buden på AstraZeneca och köpet av Scania visar dock att vi måste ta ett helhetsgrepp med en rad insatser av olika slag för att stärka Sverige som bas för industriell verksamhet och ägande, poängterar Johan Sittenfeld. Regeringen har också målsättningen att Sverige ska vara attraktivt för utländska forskare. Ett viktigt steg på vägen är regeringens förslag att utländska doktorander ska kunna kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd under forskarutbildningen. – När det gäller att generellt ta tillvara invandrade akademikers kompetens på arbetsmarknaden återstår dock mycket att göra, säger Johan Sittenfeld.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1