Annons
Annons
Annons
Annons
© rangizzz-dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 augusti 2014

Intervju: Hanza summerar en händelserik period

Att säga att det händer mycket hos Hanza känns nästan som en underdrift. Omsättningen har gått stadigt framåt och börsnoteringen är genomförd. Nu tar vi tempen på bolaget.

Kontraktstillverkaren Hanza, verksamma inom både elektronik och mekanik, har under året skapat rubriker bland annat i och med börsnoteringen av bolaget. Dags då att höra efter lite hur planerna se ut. Vi börjar med att summera 2013 för att se vad som hände för Hanzas del under året som gick. På andra sidan bordet sitter Thomas Lindström, Vice President, Marknads- och Försäljningschef, Hanza.
"Tidigare tillverkade man egna kretskort och hade dessutom en mängd separata mekanik- och kablage-leverantörer. Nu tittar man mer på helheten och vill att färre leverantörer ska ta ett större ansvar."
– Jag skulle säga att vi såg en försiktig uppgång under Q4 förra året vilken har fortsatt in i det här året. Det är inte så att vi kan tala om något ketchup-effekt men aktiviteten har ökat en del på de flesta håll. Läget ser bra ut i närtid, alltid svårare att bedöma på längre sikt. Men så är det ju i den här branschen, vi jobbar med kortare och kortare perspektiv, säger Marknads- och Försäljningschef Thomas Lindström. När det gäller de olika industrisegmenten har utvecklingen varit blandad. Industri- och Telekomsegmenten har legat relativt stilla medan Försvar- och Medicinsegmenten har gått framåt. Medicinteknik beskrivs även fortsättningsvis som ett intressant tillväxtområde för Hanza. Försvarsindustrin har ju åkt lite bergochdalbana senaste åren, hur har det påverkat er? – Försvarsindustrin som helhet har haft det lite kämpigt de senaste åren med en ökad global konkurrens. Jag upplever dock att dessa företag vill arbeta mer med vertikalt integrerade leverantörer som kan ta ett större ansvar för kompletta system. Tidigare tillverkade man egna kretskort och hade dessutom en mängd separata mekanik- och kablage-leverantörer. Nu tittar man mer på helheten och vill att färre leverantörer ska ta ett större ansvar. Detta gynnar oss som helhetsleverantör och vi har även haft förmånen att få många nya uppdrag inom detta område. Du nämner att medicinsegmentet är intressant för er, på vilket sätt?
"Det är svårt att skapa kostnadsfördelar på produktnivån genom att kräva att alla ens underleverantörer skall sänka sina marginaler, vi tror mer på en transparens och partnerskapsmodell där vi gemensamt arbetar mot uppsatta mål på reduktion."
– Medicinteknik, liksom flera andra industrier, håller på att mogna. Det gör att kunderna i dessa segment tittar mer på det här med kompletta leverantörer. Många produktägare har byggt in sig i komplexa och kostsamma supply-chain-lösningar och här kommer vi in och erbjuder ett förenklat alternativ som möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet. Man kommer snabbare ut med nya eller reviderade produkter för att säkra sin konkurrenskraft och får större flexibilitet i sina leveranser. Thomas Lindström menar här att Hanza vill möta just dessa nya krav från kunderna genom att hjälpa till med förenkling. – Det är så vi kan möta kundens önskemål om ökad tillväxt och lönsamhet. Det är svårt att skapa kostnadsfördelar på produktnivån genom att kräva att alla ens underleverantörer skall sänka sina marginaler, vi tror mer på en transparens och partnerskapsmodell där vi gemensamt arbetar mot uppsatta mål på reduktion. Men det kräver lite nytänkande. Har kunderna förståelse för att det är så det fungerar eller finns det fortfarande ett glapp mellan tillverkarna och produktägarna här? – Det är väldigt olika mognadsgrad bland kunderna. Det är givetvis vår önskan att de över tiden inser det här men alla företag är inte där idag. Många företag är kvar i äldre inköpsstrategier. Där jobbar vi hårt med att få våra kunder och potentiella kunder att tänka om. Det är svårt att generalisera och säga att alla gör på ett visst sätt, men jag tror att fler företag måste få upp ögonen för att kostnaden av en produkt är mer än bara dess ingående komponenter. Vad framtiden har att erbjuda Nu har vi ju pratat mycket om hur ni vill vara med och utveckla kunderna. För att ta frågan tillbaka till Hanza, vad händer för er del?
"Förra året när marknaden var lite avvaktande hade vi mer tid till att arbeta med sådant som är svårt att hinna med när det är fullt tryck i fabrikerna."
– Vi satsar mycket på utveckling inom vår produktionsteknik. I de regioner vi befinner oss i gäller det att vara i framkant när det gäller automatisering. Vi jobbar med att hitta smartare sätt att producera vilket i vissa fall innebär att det blir mindre manuellt arbete. Som industriföretag arbetar vi kontinuerligt med att förbättra det vi gör. Viktigt att tänka på är hur man effektiviserar flöden mellan fabriker och inte bara inom en fabrik. Vi arbetar LEAN-inspirerat även här. – Förra året när marknaden var lite avvaktande hade vi mer tid till att arbeta med sådant som är svårt att hinna med när det är fullt tryck i fabrikerna. Vi jobbade mycket med samordning och kostnadsanpassningar och rustade oss kompetensmässigt och organisatoriskt för vår nya tillväxtplan. Här handlar det om att skapa en verktygslåda i form av teknologier, processer och kompetens. Vi har jobbat mycket bakom ridån för att skapa en bra plattform. Nu tycker vi att vi har alla bitar på plats. Ni pratar om att utveckla alla de fabriker ni har till att vara självgående. Vad innebär det konkret? – Det är en del av vår strategi, samtliga fabriker måste leva på sina egna meriter. Därför jobbar vi hårt med att utveckla fabrikernas processer och teknologier för att vara marknadsledande inom sina respektive segment. Samordningseffekterna och konkurrensfördelarna med det kompletta erbjudandet kommer på toppen om man väljer att arbeta på produktnivå med oss. Det har ju pratats en del om – bland annat i paneldebatten under elektronikmässan S.E.E - att kompetens går förlorad när Sveriges företag flyttar sin produktion till andra regioner. Hur ser ni som producerande bolag på det påståendet? – Det är ett problem att trenden har varit utflyttning i den meningen. Skickar man ut för mycket tillverkningskompetens blir det ett glapp mellan utveckling och produktion. Risken finns att man tappar den kompetens vi har i Sverige om man inte har en viss del tillverkning kvar. Vi har ju valt att satsa hårt på att behålla och öppna fabriker i Sverige i kombination med att erbjuda produktion i lågkostnadsländer men helt klart har många också valt att stänga helt här. Här finns en viktig politiskt aspekt, man måste skapa långsiktiga förutsättningar för tillverkningsföretag i Sverige.
"Vi kommer att fortsätta med en aggressiv tillväxtstrategi. Detta innebär potentiella förvärv inom Europa men även andra regioner kan vara intressanta."
Har ni märkt av något när det gäller den motsatta trenden, hemflytt av produktion från exempelvis Asien? – Trenden med hemflytt verkar ha kommit mycket längre i USA. I Europa präglas landskapet fortfarande av stor utflyttning även om det har bromsats upp något. Än så länge är hemvändarna inte i nivå med utflyttarna även om vi får ett ökande antal förfrågningar. Hanza har som nämnt börsnoterats. Med hjälp av detta vill man ta nästa steg – bland annat kommer det hjälpa till i framtida förvärv av lönsamma verksamheter. – Vi kommer att fortsätta med en aggressiv tillväxtstrategi. Detta innebär potentiella förvärv inom Europa men även andra regioner kan vara intressanta. Vi tittar på förvärv ur tre olika aspekter: Det första är nya geografiska områden, det andra är breddning inom en ny teknologi som vi ser att våra kunder har ett behov av, det tredje är att växa verksamheten inom ett visst industri- eller kundsegment. Vid tidigare samtal har du berättat lite om Tyskland som en intressant marknad, har ni något nytt att presentera på den fronten? – Vi ser även framöver Tyskland som en väldigt intressant marknad med några av Europas största produktägare. Det finns ett oerhört behov av våra tjänster i ett land som Tyskland där jag upplever att man sitter fast i ålderstigna och gammalmodiga inköpsstrategier där det samtidigt pågår ett generationsskifte. Mycket ser alltså onekligen ut att vara på gång under året. Thomas Lindström får avsluta med en tanke om framtiden: – Vi tror att framgång ligger i utveckling. Den dagen man slutar utvecklas är man inte längre intressant för sin kund. © Bild: Hanza
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1