Annons
Annons
Annons
Annons
© gunnar3000-dreamstime.com Teknik | 22 augusti 2014

Teknikföretagen: Ta ansvar för kompetensen, företag!

En glupande aptit på teknikkunniga kan inte tillgodoses. 2030 kommer det att saknas 100'000 teknikutbildade, varnar nu Teknikföretagen som ger förslag på åtgärder som företagen kan plocka upp.

Det är de tre tunga namn som författat debattartikeln; Johan Söderström, vd ABB Sverige, Åke Svensson, vd Teknikföretagen och Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall. ”Stora pensionsavgångar står för dörren och arbetsstyrkan behöver föryngras. Samtidigt går många unga utan jobb. Det reguljära utbildningssystemet är det viktigaste rekryteringsunderlaget men det räcker inte till. Därför måste företag ta ett större ansvar för sin egen långsiktiga kompetensförsörjning. Volvosteget, med högt söktryck där varannan är tjej, samt de många kvalificerade gymnasieutbildningar som drivs i nära samarbete med industriföretag är goda exempel”, skriver man. Samtidigt höjer man ett varnande finger för att det här inte är tillräckligt. Man lyfter bland annat fram Yrkesintroduktionsanställningar. Det innebär en tidsbegränsad anställning som kombineras med utbildning och som också kan ge unga en möjlighet till arbete. ABB är ett av företagen som använder detta medel när de nu behöver få in nytt folk i sina led som ett svar på pensioner. ”I ett första skede tar ABB Sverige nu in ett 40-tal blivande yrkesarbetare på yrkesintroduktionsanställning i Västerås, Storvik och Alingsås. Unga personer som ges möjlighet att arbeta som montörer, operatörer, maskinoperatörer, materialhanterare samt verkstads- och servicetekniker.” Utfallet har också varit mycket positivt. 2011 hade ABB Cables i Karlskrona 36 ungdomar på plats genom yrkesintroduktionsanställning. 34 arbetar idag inom företaget. ”Nu vill vi därför uppmuntra fler företag att ta ett ökat ansvar för sin egen och för industrins långsiktiga kompetensförsörjning. Att testa denna anställningsform, som ger möjlighet att lära upp unga personer under en introduktionsperiod och ge dem den utveckling som krävs för den enskilda verksamheten, samtidigt som det utmynnar i riktiga jobb för unga. Parterna centralt är överens om yrkesintroduktionsavtal – allt ett företag behöver är en lokal överenskommelse med facket. Behoven finns och ungdomar med goda förutsättningar att tillgodogöra sig yrkesintroduktion väntar på sin chans att etablera sig i vuxenlivet”, avslutar man debattartikeln. Den finns att läsa i sin helhet här.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2