Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© mablelo dreamstime.com Embedded | 22 augusti 2014

Prevas levererar underhållssystem

Det är två företag inom fiskerinäringen som nu har valt Infor EAM från Prevas som sitt nya underhållssystem.

Lerøy Aurora AS, med huvudkontor i Tromsö, är självförsörjande på smolt (laxungar) tack vare det helägda dotterföretaget Laksefjord AS och driver eget laxslakteri med förädling och emballering. Med en slaktkapacitet på cirka 330'000 kg per dag fördelade på två skift. Laksefjord AS svarar för smoltproduktionen i Lerøys nordnorska laxverksamhet och producerar omkring 7 miljoner smolt om året. Produktionen planeras att öka till 11 miljoner smolt under 2014 och utbyggnaden är redan påbörjad. Nu har båda dessa företag valt Infor EAM från Prevas som sitt nya underhållssystem och inleder implementeringsprojektet under augusti månad. - Vi har tidigare tittat på många olika underhållssystem, säger Geir-Sigvart Isaksen, teknisk chef vid Lerøy Aurora som har varit anställd i företaget sedan 2007. - Infor EAM har den användarvänlighet och funktionalitet vi är ute efter. Dessutom kunde Prevas visa upp en rad referenser inom fiskodlingsbranschen. Det som vägde tyngst för oss vid beslut av leverantör var dock att Prevas var den första leverantören som också fokuserade på vinsten med att införa ett underhållssystem, motivet till att välja ett system och vilken nytta man kan få av bra systemsupport inom underhåll. Detta gjorde att vi kände oss trygga med att välja Prevas som samarbetspartner och vi ser fram emot att ta Infor EAM i bruk, fortsätter Geir-Sigvart Isaksen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1