Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© kornwa dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 augusti 2014

Utlysning öppen: Smartare Elektroniksystem

”Nu har arbetet kommit igång på allvar inom det Strategiska Innovationsprogrammet för Elektroniska komponenter och system”, skriver Vinnova.

En första liten utlysning är öppen nu för ansökningar och riktar sig till projekt där huvudmålet är att lyfta en produkt/produktidé mot marknad. Projekten karakteriseras av att det finns: - Projektpartner som kompletterar varandra inom aktuell värdekedja - En dokumenterad efterfrågan av produkten i fokus - En tydlig hypotes om hur produkten ska kommersialiseras - En tydlig koppling till (minst en av) innovationsprocessens tre viktigaste utmaningar, det vill säga spetskompetens, värdekedja och kompetensförsörjning. Det handlar om kortare projekt som kan få upp till 1 miljon kronor. I ansökan ska den totala kostnaden för projektet framgå och beskrivas. Vinnovas bidrag kan uppgå till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet som helhet, dock högst 1 miljon kronor per projekt. Sista ansökningsdag: 22 september 2014 Preliminärt datum för beslut: 15 november 2014 Tidigast datum för projektstart: 15 november 2014 Senast datum för projektstart: 1 december 2014 Länk
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2