Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© pinonsky-dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 augusti 2014

Transmode måste skära ned på kostnaderna

Transmode, som arbetar med optiska nätlösningar, meddelar att de kommer att genomföra ett kostnads- och effektiviseringsprogram i syfte att öka lönsamheten. Åtgärderna kan komma att beröra upp till 30 anställda.

Anledningen till beslute är att Transmode under en period haft lägre tillväxt och lönsamhet, huvudsakligen beroende på en svagare försäljningsutveckling. Programmet innebär att kostnaderna ska minskas med cirka 40 miljoner kronor på årsbasis och innefattar en kombination av personalneddragningar, andra besparingar och ökad effektivitet. Upp till 30 anställda i Sverige och utomlands kan komma att beröras. Kostnaderna för att genomföra programmet beräknas till 10 miljoner kronor. Personalneddragningarna är föremål för förhandlingar med de fackliga organisationerna. Avsikten är att förhandlingarna ska vara avklarade under september månad. – Det är ett tungt besked som vi idag har gett våra medarbetare, säger Karl Theden, vd på Transmode. Konkurrensen är hård och kostnads- och effektiviseringsprogrammet är nödvändigt för att säkerställa Transmodes höga lönsamhetsmål. Det skapar också utrymme för fortsatta investeringar inom produkt- och marknadsutveckling vilket är nödvändigt för att nå våra tillväxtmål. Vi ser fortsatt stora möjligheter i marknaden till exempel för våra nya 100G-produkter samt Mobile Backhaul och Fronthaul, där vi är mycket väl positionerade. avslutar Karl Theden.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1