Annons
Annons
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Elektronikproduktion | 27 augusti 2014

Hanza presenterar första halvårsrapporten

När Hanza nu efter börsnoteringen lämnar den första halvårsrapporten är buden något blandade.

Hanza beskriver en avvaktande konjunktur, samtidigt som börsnoteringen i juni utgör startskottet för en ny expansionsfas. Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 257,0 miljoner kronor, en ökning mot första kvartalet (250,5) och en minskning från motsvarande period föregående år (287,8). Detta förklaras av en större leverans under Q2/2013. Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 0,3 miljoner kronor (4,8). Koncernens rörelseresultat uppgick till -6,1 miljoner kronor (3,3). I resultatet ingår kostnader för affärsutveckling med 6,4 miljoner (1,5), vilket huvudsakligen är kopplat till börsnoteringsprocessen. Resultat efter skatt uppgick till -6,8 miljoner (-4,9). För havlåret januari-juni uppgick nettoomsättningen till 507,5 miljoner kronor (534,8). Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 5,8 miljoner kronor (5,2). Koncernens rörelseresultat uppgick till -5,9 miljoner kronor (-1,3), varav kostnader för börsnoteringen uppgick till 3,4 miljoner kronor. I rörelseresultatet ingår affärsutveckling med 11,7 miljoner kronor (6,5) Resultat efter skatt uppgick till -10,8 miljoner (-14,1). Erik Stenfors, vd Hanza, kommenterar rapporten: "Marknadsmässigt var det ett avvaktande kvartal – avrop understeg kundernas lämnade prognoser. Aktivitetsmässigt var det dock ett intensivt kvartal, med notering på First North, flytt av fabriker och lansering av en ny produkt för tillverkningslösningar. Vi ser också med glädje hur vår affärsmodell ger oss nya kunder och kontrakt. Noteringen inleder en ny fas i bolagets historia: Dels har vi flyttat fram vår position i värdekedjan genom att erbjuda analys och rådgivning kring tillverkningslösningar. Dels har vi inlett arbetet enligt vår förvärvsstrategi, vilket var orsaken till noteringen. Vi ser möjligheter att slutföra förvärv redan under innevarande år."
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1