Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© solarseven dreamstime.com Teknik | 29 augusti 2014

Volvo-ingenjörer i skolorna

Nu startar Volvokoncernen Skolsteget i fem gymnasieskolor i Göteborg, pilotprojekt, där ingenjörer från Volvokoncernen deltar i den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen.

Rätt kompetens är avgörande för svensk industri såväl som för svensk konkurrenskraft i världen, och för tekniktunga företag som Volvokoncernen är tillgången på ingenjörer central. Samtidigt visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) att det år 2030 kommer att fattas fler än 50 000 ingenjörer i Sverige, främst på grund av stora pensionsavgångar och för få nyutexaminerade ingenjörer från universitet och högskolor. Därför startar Volvokoncernen Skolsteget, ett utbildningsprojekt tillsammans med Göteborgs Stad. Under läsåret 2014/15 kommer 14 ingenjörer från Volvokoncernen att samarbeta med lika många lärare i 5 gymnasieskolor i Göteborg: Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet, Katrinelundsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet och Göteborgs tekniska college. Ingenjörerna kommer att delta i den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen genom att bidra med faktiska problemställningar och utmaningar från sin verklighet, och genom att informera om ingenjörsyrkets bredd och möjligheter. ”Att förhindra den brist på ingenjörer som väntar det kommande decenniet är en av de verkliga ödesfrågorna som svensk industri står inför. Ska vi lyckas få fler unga intresserade av en framtid inom industrin behövs en bättre samverkan mellan skolan och arbetsliv, och där kan Skolsteget fylla en viktig funktion”, säger Olof Persson. Skolsteget är en integrerad del av undervisningen inom ramarna för den ordinarie läroplanen. Under ett läsår kommer Volvokoncernens ingenjörer att tillbringa 20 timmar i klassrummet. Dessutom kommer ingenjörerna att lägga ytterligare 40 timmar på att förbereda lektionerna genom att planera dem tillsammans med läraren, och genom att gå kurser i pedagogik och retorik. Vid läsårets slut kommer Skolsteget att utvärderas för att undersöka möjligheten att låta konceptet växa till fler orter.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2