Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© youssouf cader dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 september 2014

Saab skaffar nytt affärsområde

Industrial Products and Services blir Saabs nya produktområde, en förändring som görs för att utveckla och
stärka organisationen i enlighet med den övergripande affärsstrategin.
I syfte att skapa en starkare och mer samordnad plattform för business-till-businessinriktade affärsenheter (B2B) skapas det nya affärsområdet Industrial Products and Services. Industrial Products and Services kommer att innehålla affärsenheterna Aerostructures (som idag ingår i affärsområdet Aeronautics), Avionics (som idag ingår i
affärsområdet Electronic Defense Systems), det fristående tekniska konsultföretaget Combitech samt Saab Ventures produktportfölj (som idag ingår i Saab Corporate).

Affärsenheterna inom Industrial Products and Services skiljer sig från den övriga verksamheten inom Saab genom inriktningen mot B2B-kunder eller genom att de arbetar oberoende av Saabs huvudsakliga slutkunder. Övriga affärsområden inom Saab är inriktade mot en kundbas som i huvudsak består av myndigheter. Med olika kundgrupper i
fokus, finns också olika behov av ledningsstrategier och prioriteringar. Möjligheterna att stärka verksamheten på lång sikt blir större i den nya organisationen. Industrial Products and Services kommer att arbeta med individuella tillväxtstrategier för varje affärsenhet.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2