Annons
Annons
Annons
Annons
© youssouf cader dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 september 2014

Saab skaffar nytt affärsområde

Industrial Products and Services blir Saabs nya produktområde, en förändring som görs för att utveckla och stärka organisationen i enlighet med den övergripande affärsstrategin.

I syfte att skapa en starkare och mer samordnad plattform för business-till-businessinriktade affärsenheter (B2B) skapas det nya affärsområdet Industrial Products and Services. Industrial Products and Services kommer att innehålla affärsenheterna Aerostructures (som idag ingår i affärsområdet Aeronautics), Avionics (som idag ingår i affärsområdet Electronic Defense Systems), det fristående tekniska konsultföretaget Combitech samt Saab Ventures produktportfölj (som idag ingår i Saab Corporate). Affärsenheterna inom Industrial Products and Services skiljer sig från den övriga verksamheten inom Saab genom inriktningen mot B2B-kunder eller genom att de arbetar oberoende av Saabs huvudsakliga slutkunder. Övriga affärsområden inom Saab är inriktade mot en kundbas som i huvudsak består av myndigheter. Med olika kundgrupper i fokus, finns också olika behov av ledningsstrategier och prioriteringar. Möjligheterna att stärka verksamheten på lång sikt blir större i den nya organisationen. Industrial Products and Services kommer att arbeta med individuella tillväxtstrategier för varje affärsenhet.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1