Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Analys | 05 september 2014

Tung industrisommar

När Statistiska Centralbyrån idag presenterar siffrorna för hur det gick för industrin i juli ser det onekligen en smula dystert ut – men ändå okej för elektronikindustrin.

Jämfört med juli 2013 minskade industriproduktionen med 5,7 procent, i kalenderkorrigerade tal. Svagast var utvecklingen inom motorfordonsindustrin medan annan transportmedelsindustri utvecklades starkast. Inom Industri för datorer, elektronikvaror och optik var siffrorna för industriproduktion 7 procent sämre i juli 2014 än föregående år. För perioden januari-juli var siffrorna 2,3 procent sämre. När det gäller industri för elapparatur var julisiffrorna 9,2 procent sämre än föregående år, och för januari-jul 6,4 procent sämre. Orderingången: Vid en jämförelse mellan juli i år och motsvarande månad föregående år minskade orderingången med 4,4 procent, i kalenderkorrigerade tal. Månadsutvecklingen var negativ för den totala industrin på både hemmamarknaden och exportmarknaden med nedgångar på 1,9 respektive 0,3 procent. Även tremånadersutvecklingen visade nedgångar. Orderingången på hemmamarknaden backade med 0,4 procent medan exportmarknaden backade med 3,9 procent. Inom industri för datorer, elektronikvaror och optik var juli-siffrorna 8,4 procent bättre än för ett år sedan framburna av bättre exportsiffror, medan industri för elapparatur såg en 12,5 procent bättre orderingång denna juli jämfört mot 2013 med en svagare utveckling på hemmamarknaden än på exportmarknaden.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2