Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© costasz dreamstime.com Komponenter | 08 september 2014

Impact Coatings stuvar om rejält

Impact Coatings kommer att dela upp verksamheten i ett holding-bolag och två systerbolag, det ena inriktat på MaxPhase och det andra på beläggningssystem baserat på bolagets Lean-PVD.

Det är en en hel del som förändras i beläggningsföretaget Impact Coatings. I syfte att ytterligare öka marknadsfokus, har Impact Coatings styrelse beslutat organisera den nuvarande verksamheten i ett holdingbolag och två systerbolag. Det ena systerbolaget skall anpassas till att på bästa sätt exploatera företagets MaxPhase-processer, där bland annat beläggningar för bränsleceller ingår. Det andra bolaget renodlas som leverantör av beläggningssystem bland annat baserat på bolagets Lean-PVD-erbjudande. "Beslutet är påkallat av ett behov att ytterligare optimera resurserna för att skapa affärer. Avsikten är att mer kraftfullt kunna anpassa respektive verksamhet till de väsentligt skiljda förutsättningar som råder för de två olika marknadsområdena", skriver bolaget. samtidigt kommer all operativ verksamhet förläggas i dotterbolagen. Bolagets nuvarande vd, Henrik Ljungcrantz, tillträder som vd för det nybildade ”MaxPhase-bolaget”. Bolagets nuvarande operativa chef, Torsten Rosell, tillträder som vd för det nybildade ”System-bolaget”. Beslutet medför också att bolagets nuvarande CFO, Claes Pettersson tillträder som vd för det blivande moderbolaget i koncernen, nuvarande Impact Coatings AB. Claes har varit CFO i Bolaget sedan 2007 och beskrivs ha en gedigen erfarenhet av ledarskap från bland annat Alfaskop AB och Kreatel Communications AB. Ingen förändring av personalstyrkan, annat än fördelning mellan de två systerbolagen respektive moderbolaget, är planerad i samband med förändringen.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2