Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ingrid prats dreamstime.com Teknik | 09 september 2014

Almi Invest investerar i minskade driftstopp för industrin

Driftstopp i maskiner innebär en stor kostnad för industriföretag. Almi Invest investerar nu i E-maintenance som vill hjälpa bolag att komma åt problemet.

Det är ingen hemlighet att oplanerade driftstopp kan bli en kostsam historia. Ofta beror stoppen på att företaget inte har kontroll på vilken kondition maskiner och utrustning har. E-maintenance har tagit fram en metod som kontinuerligt mäter och analyserar utrustningens hälsotillstånd. Nu går Almi Invest in med pengar i bolaget. Det som är speciellt med E-maintenance metod är att den inte bara samlar in data som kan användas vid senare tillfälle. Man samlar också in mätdata kontinuerligt och utför även löpande analyser av de data som registrerats. Med hjälp av patenterade algoritmer och analysmetoder har företaget utvecklat en metod som kan utföra diagnos, prognos och prediktion. Med stöd av den går det att identifiera och lokalisera skadan samt förutsäga tidpunkten för ett kommande driftsstopp. – Att kunna förutse tidpunkten för ett eventuellt driftsstopp kan innebära stora besparingar för företaget i form av minskat stillastående, spill och lägre energiförluster, säger Basim Al-Najjar, professor i Systemekonomi vid Linnéuniversitetet. Han har grundat företaget och är själva hjärnan bakom tekniklösningen som består av både analytiska system och algoritmer. Beräkningar som gjorts visar enligt företaget att den ekonomiska vinsten kan uppgå till 40 procent tack vare att ett tillverkningsföretag kan förutse och undvika oplanerade driftstopp. – Det råder inga tvivel om att det finns en stor kundnytta här. Inte bara det faktum att det går undvika driftstopp utan även att man kan förutse framtida underhållsbehov. Tillsammans är det viktig information som är affärskritiskt för många tillverkningsföretag, säger Per Heander, Investment manager på Almi Invest.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-2