Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© david alary dreamstime.com Elektronikproduktion | 30 september 2014

Haldex flyttar produktion från Tyskland till Ungern

Haldex meddelade förra året att man skulle omstrukturera i ett flertal länder. Nu är man färdiga i Tyskland.

Haldex meddelade ett globalt omstruktureringsprogram under 2013 som omfattade flera länder och funktioner. Med de avslutade tyska förhandlingarna har planerna för samtliga anläggningar som berörs av programmet slagits fast. Den tyska planen kommer att genomföras från september 2014 till slutet av 2015. Efter omstruktureringen kommer luftfjädringsprodukter samt bromssystemet EBS fortsätta att tillverkas vid anläggningen i tyska Heidelberg medan övrig produktion successivt reduceras under 2015, varav en betydande del flyttas till Ungern. Efter omstruktureringen kommer anläggningen i Heidelberg att ha cirka 100 medarbetare. Bo Annvik, vd och Koncernchef för Haldex: ”Det är glädjande att de tyska förhandlingarna har avslutats så att vi kan genomföra den sista fasen av omstruktureringsprogrammet. Den kvarvarande verksamheten i Heidelberg bygger på den kärnkompetens som finns kring luftfjärdringsprodukter vilket kommer att resultera i en effektiv och fokuserad enhet som kommer att bidra positivt till Haldex under kommande år.” Omstruktureringsprogrammet som Haldex annonserade 2013 förväntades resultera i årlig total besparing på 100 miljoner kronor.
Annons
Annons
2021-03-03 13:22 V18.15.34-1