Annons
Annons
Annons
Annons
© filmfoto dreamstime.com Elektronikproduktion | 01 oktober 2014

Tieto kapar ännu fler tjänster

Finska teknologikoncernen Tieto fortsätter att skära ned. Ett antal hundra tjänster är nu i fara, både i Finland och Centraleuropa.

Tietos verksamhetsområde för produktutveckling, Product Development Services, kommer att se en nedgång på grund av en nyckelkunds beslut. Tieto ska nu se över resurserna både gällande anställda och siter. I Finland kan upp mot 350 jobb försvinna, även om bolaget förväntar sig att det efter förhandlingarna ska bli tal om färre än 300 förlorade tjänster. Utöver det tittar man också på att reducera antalet anställda i Centraleuropa och Asien med upp mot 600 tjänster. "Produktutvecklingsenheten och våra kunder verkar på en marknad där konkurrensen är mycket intensiv och efterfrågan i hela värdekedjan är mycket volatil. Inom telekommarknaden är betydande förändringar vanliga vilket framgår av de många förändringar som har hänt i våra kunders och konkurrenters led under de senaste åren. Även om dagens nyheter är en stor besvikelse för oss kommer vi att fortsätta att genomföra vår strategi för att vara en pålitlig produktutvecklingspartner och tillhandahålla högkvalitativa tjänster till ett växande antal globala teknikföretag”, säger Antti Vasara, Executive Vice President, Product Development Services.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1