Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© luchschen dreamstime.com Embedded | 02 oktober 2014

Och de nominerade till Embedded Award är...

Hade detta varit det glada nittiotalet hade du nu mycket väl kunnat mötas av en "loopande" trumvirvel (eller annan valfri musikslinga) på hemsidan. Här presenteras nämligen de nominerade projekten till tolfte upplagan av Embedded Award.

Swedish Embedded Award delas ut till årets bästa konstruktioner inom embeddedteknik – smarta lösningar som har möjlighet att skapa förbättringar och tillväxt inom sina olika tillämpningsområden. Kravet är att bidragen ska innehålla inbyggd intelligens och vara kommersiellt intressanta. Priset är instiftat för att stimulera och uppmuntra kreativa tillämpningar av embedded technology och riktar sig till både företag och studenter. Prisutdelningen hålls på galamiddagen den 4 november i samband med Embedded Conference Scandinavia på Kistamössan. De projekt som är nominerade till årets pris är, i kategorin Enterprise: Comoray AB Comoray har tagit fram en teknik som gör det möjligt att ta fram information om hjärtfrekvens, andningsfrekvens, blodtryck, syresättning och pH utan separata sensorer. Tekniken fungerar redan nu med hjälp av en smart mobiltelefon, där en del av huden filmas med den inbyggda videokameran och behandlas i en inbyggd app. Tekniken kan också integreras i t ex smarta klockor eller smarta kläder. LDIB - Leakage Detection in Buildings Fuktskador i byggnader upptäcks ofta sent och blir då svåra och dyra att åtgärda. Med en kontinuerlig övervakning kan problemen åtgärdas innan större skador har hunnit uppstå. LDIB är ett system baserat på trådlösa sensorer som placeras i byggnader, speciellt på tak och i trossbotten. Dessa lagrar temperatur, fuktighet samt (option) tryck i sina minnen. Informationen kan antingen laddas upp direkt till en Internetuppkopplad nod/accesspunkt, eller samlas in via handhållen läsare. En molnservice ger byggnads- och förvaltningsföretag information om status, samt larmar om trenden pekar på överskridande av kritiska tröskelvärden. TripleA Alkoholism och dess följder är en stor ekonomisk belastning för samhället och ger enorma konsekvenser i form av mänskliga lidande för barn, partner, föräldrar och nära vänner. I Sverige satsas mångmiljardbelopp på behandlingar varje år, men avsaknad av mätdata och statistik gör att resurser ofta satsas i blindo. TripleA hjälper vårdtagaren att fullfölja vårdplanen genom att kontinuerligt och automatiskt sända information till vårdgivaren om vårdtagarens framsteg och avvikelser. Informationen skapar ett underlag för att snabbt fatta beslut om insatser. Systemet utgörs av en trådlös alkomätare, en mobilapplikation samt en databas. Dessa är kopplade till ett omfattande administrativt gränssnitt. Den ARM-baserade alkomätaren kommunicerar via mobiltelefonen med hjälp av Bluetooth. V10 Imaging Rover Trimble AB har tagit fram ett integrerat kamerasystem som kan ta 360-graders panoramabilder för dokumentation och mätning i bilderna. En bild ger tillräcklig information för att skapa en noggrann 3D-modell eller i efterhand mäta upp punkter som tidigare hade krävt ett nytt besök och nya bilder. Systemet kan användas av bland andra lantmätare och arkitekter, men också av poliser för snabb dokumentation av olycksplatser. Kamerasystemet är baserat på 12 synkroniserade och kalibrerade 5 M-pixelkameror. Systemet innehåller också en treaxlig kompass med treaxlig MEMS-accelerometer, två enaxliga tiltsensorer (MEMS), tre enaxliga MEMS-gyron och en treaxlig MEMS-accelerometer. Det hela styrs av sju ARM-processorer (Cortex A8) och behandlade och komprimerade bilddata överförs via USB. Och i Kategorin "Student"... Coymo Fysisk träning är viktig, men om den utförs fel kan det leda till allvarliga konsekvenser. Skillnaden mellan rätt och fel i träningssammanhang kan vara liten och att på egen hand veta när man korsar gränsen kan vara svårt. Både inom vanlig träning och rehabiliterande träning finns ett behov av att verifiera träningen så att den ger önskad effekt. Coymo är en teknisk lösning för att verifiera träning, motion och rehabilitering. Systemet kan jämföra rörelsemönstret i ett träningsmoment med ett inspelat "referensmönster" och visa hur pass nära idealet man ligger eller varna för avvikelser. Coymo har tre delar: en t-shirt med små inbyggda sensorer, en huvudenhet (som fästs vid armen) med accelerometer och användargränssnitt och en PC-mjukvara för analys och styrning. Huvudenheten kommunicerar med datorn via Bluetooth. Spectraflag Spectraflag är en elektronisk produkt som kan liknas vid en digital orienteringskontroll. Initialt är syftet att den ska användas inom actionsporter, som paintball och airsoft, men det finns också många fler tänkbara användningsområden. Produkten tål tuffa förhållanden, i form av regn och våldsam hantering. Spectraflag används för att bygga upp spelscenarier och utmaningar för spelarna. Utmaningen kan vara att hitta och registrera enheterna, samtidigt som respektive lag ska stoppa de andra från att göra detsamma. Funktioner kombineras med andra ord för att skapa uppdrag och utmaningar. Med RFID kan till exempel interaktionen med enheterna individstyras, då endast de med RFID-brickor kan påverka. Brickorna innehåller bland annat radiomodul, Bluetooth, rfid, accelerometer och LCD. Det hela styrs av processorn ATMEL ATMega 328. Swiftsense Wardrobe Swiftsense Wardrobe är ett system, som på ett säkert sätt håller ordning på förvarade tillhörigheter i garderober på mässor, teatrar etc. Systemet minskar också kötiderna vid in- och utlämning. I stället för det värdebevis (biljett) som används i dagens garderober använder systemet ett biometriskt värdebevis, baserat på fingeravtryck. Vid inlämning av objekt scannas besökarens finger och den unika koden för fingeravtrycket kopplas till garderobsgalgen, SwiftHanger. När objekt hämtas ut matchas besökarens fingeravtryck i databasen och information sänds trådlöst till korrekt galge. SwiftSense Wardrobe består av intelligenta garderobsgalgar, SwiftHanger, utrustade med aktiv och passiv RFID-utrustning som trådlöst kommunicerar med systemets mjukvara och därmed har lokal energiförsörjning. Mjukvaran, SwiftControl, körs lokalt på garderobsägarens egen laptop, utan behov av Internetuppkoppling. Virtual Network - Controller Area Network I rymdsammanhang är säkerhetskraven naturligt nog extrema. Det gäller också kommunikations- och nätverksprotokoll, som är hårt reglerade. Virtual Network Protocol (VNP) för Controller Area Network (CAN) introducerar stöd för mjukvarudelen av AIAA-standarden (American Institute of Aeronautics and Astronautics) Space Plug-and-Play Architecture (SPA) för CAN-fältbussen. VN-CAN är modellerat i automatverifieringsverktyget UPPAAL och implementerat i Ada med Ravenscarprofil för säkerhetskritiska tillämpningar. Detta är den första publicerade säkerhetskritiska implementering av SPA-standarden och första implementeringen över CAN-buss, vilket ger en stor mängd befintliga system tillgång till Virtual Network/SPA. Mätutrustning vid ventilering av nyfödda Cirka 10 procent av alla nyfödda behöver andningsstöd vid födseln. Det kan vara allt ifrån att ett konstant tryck läggs över lungorna för att förhindra att alveolerna kollapsar, till mer intensiva och långtgående åtgärder som intubering och längre respiratorvård. Oberoende av vilken metod som används har vårdgivaren dålig kontroll på vilken volym barnets lungor utsätts för. Nyföddas lungor är känsligare än vuxnas och framförallt för tidigt födda har underutvecklade lungor. Studier på djur har visat att redan några få alltför stora uppblåsningar under de första minuterna kan orsaka lungskador och därmed försämrad syreupptagningsförmåga. För små volymer kan i stället ge dålig syresättning, med hjärnskador och i värsta fall dödsfall som följd. Det beskrivna systemet består av en mätmodul som monteras i en engångsmask (hindrar smittspridning). Modulen beräknar luftflödet utifrån det uppmätta trycket och skickar de viktiga kliniska parametrarna till en basstation. Masken är kompatibel med nuvarande utrustning. Mätmodulen innehåller all nödvändig elektronik och kommunicerar trådlöst med basstationen (Bluetooth).
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1