Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© darren baker dreamstime.com Teknik | 06 oktober 2014

Nytt likströmslabb invigs idag

Idag, månaden den 6 oktober, invigs ett nytt labb för förnybar el i Göteborgs hamn. Labbet ska bidra till den kunskap som behövs för att vindenergi och solenergi ska kunna ta större plats i elsystemet, med driftssäkra leveranser av el.

Labbet ägs av Göteborg Energi och ligger i anslutning till Big Glenn, ett av Sveriges största vindkraftverk. På plats ska man forska om omställningen mot ett elsystem med allt större andel förnybar el. Ju mer förnybar el som finns i systemet, desto större blir kraven på att dessa anläggningar kan fortsätta leverera el även om andra elkällor slås ut tillfälligt. Ett exempel på scenario man ska undersöka är vad som skulle hända med Big Glenn om en blixt slog ner i elnätet eller en kabel grävdes av. Skulle då spänningsfallet i elnätet slå ut vindkraftverket, och vad behöver i så fall justeras i vindkraftverket för att det ska tåla spänningsfallet? Många av försöken kommer att köras mot Big Glenn, som i sig är en forskningsanläggning för havsbaserad vindkraft. Men det går också att testa andra elkällor, till exempel solkraftverk. Labbet består av två omformarstationer och är en så kallad HVDC-anläggning, High Voltage Direct Current. HVDC-teknik innebär högspänd likström som möjliggör överföring av elenergi långa sträckor med låga förluster jämfört med konventionell växelspänningsteknik.
Annons
Annons
2020-11-27 15:37 V18.13.10-2