Annons
Annons
Annons
Annons
© pelfophoto dreamstime.com Teknik | 10 oktober 2014

SI: Risk för fallande konkurrenskraft

Sveriges Ingenjörer skriver idag att ingenjörer inte får tillräckligt med tid över för att syssla med innovationer, något som kan slå hårt mot Sverige i det långa perspektivet.

Företagen måste avsätta mer tid och resurser till innovationer. Om de inte gör det avstannar förnyelsen och utvecklingen av den svenska industrin, är en slutsats Sveriges Ingenjörer (SI) drar i sin senaste rapport. På sikt hotas arbetstillfällen om inte företagen sätter av tillräckligt med tid och kraft för innovationer. I en enkät gjord bland representanter på de största industriföretagen om hur innovationer främjas i deras företag kom man fram till följande: Enkäten visar bland annat att 44 procent av ingenjörerna saknar tid för att utveckla idéer till nya produkter och tjänster. 57 procent av de svarande anser att det långsiktiga arbetet med innovationer inte följs upp i företaget. – Industriföretagen bygger sina framgångar på kreativitet. Därför måste företagen prioritera satsningar på innovationer även i framtiden, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. Enkäten till fackklubbarna ingår i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport som kombinerar en analys av dagens marknadsläge med frågan om den framtida konkurrenskraften för företagen. Innovationer som leder till unika produkter och tjänster måste alltid prioriteras i ett företag, oavsett konjunkturläge. – Ägare och styrelser måste bli mer aktiva i att lyfta fram insatser och stimulera enskilda ingenjörer för att öka innovationerna. Det är en överlevnadsfråga, säger Peter Larsson. Ingenjörerna och de företag de jobbar i bidrar med 35 procent av BNP och står för 53 procent av tillväxten de senaste 15 åren. – För att den utvecklingen ska kunna fortsätta behöver regeringen se innovationernas betydelse när den utformar sin framtida näringspolitik, säger Peter Larsson.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1