Annons
Annons
Annons
Annons
© alexey utemov dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 oktober 2014

Beijer Electronics säger upp

Affärsområde IAS har under en längre tid brottats med otillfredsställande lönsamhet. Nu arbetar bolaget med att identifiera åtgärder som har till syfte att återställa lönsamheten under en kommande treårsperiod.

I första skedet fokuserar satsningarna på att lyfta resultatet inom affärsområde IAS med 25 MSEK under 2015. För att uppnå denna resultatförbättring kommer verksamheten fokuseras både vad gäller geografi och erbjudande till kunder. Vissa mindre delar av verksamheten kommer därmed att avvecklas samtidigt som effektivitetshöjande åtgärder införs på annat håll. Sammantaget förväntas cirka 40 tjänster påverkas, varav tiotalet i Sverige.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2