Annons
Annons
Mönsterkort | 04 april 2002

Flexlink och GWS i fusion

FlexLink och GWS tecknar Letter of Intent avseende förvärv av GWS' FPS-division.

GWS Systems Oy, som ingår i Oy G.W. Sohlberg och FlexLink Automation Oy, tillhörande FlexLink AB har tecknat ett Letter of Intent avseende FlexLink's förvärv av FPS (Flexible Production Systems)-divisionen från GWS. Båda enheterna levererar utrustning för automatiserad montering och är verksamma i Jyväskylä-området i Finland, där verksamheten fortsätter. Affären, som avses genomföras under april, förutsätter styrelsernas godkännande. Avsikten med förvärvet är att FlexLink Automation Oy övertar FPS-divisionens verksamhet i Muurame, som under 2001 omsatte c:a 10 miljoner Euro med ett 90-tal anställda. en period av snabb tillväxt i investeringar i produktionskapacitet för tillverkning av elektronik- och telekomkomponenter, befinner sig branschen i en konsolideringsfas med få beställningar av ny utrustning. Tillverkarna efterfrågar utrustning från leverantörer av en tillräcklig storlek med en internationell försäljningsorganisation för service till deras lokala produktionsenheter. Parterna är överens om att deras kombinerade resurser ger större möjligheter att utveckla försäljningen under de kommande åren.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2