Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 05 april 2002

Jätteorder till ABB

ABB får beställning värd 50 MUSD på kraftlänk i USA. Högspänningssystem ska öka överföringskapaciteten mellan kraftnät.

ABB har fått en beställning värd 50 MUSD för att installera en HVDC-länk (kraftöverföringssystem med högspänd likström) mellan de östra och västra kraftnäten i USA. Enligt kontraktet ska ABB konstruera, bygga och installera systemet som länkar samman de båda kraftnäten. Projektet är ett samarbete mellan två amerikanska kraftbolag: Basin Electric Power Cooperative i Bismarck, North Dakota och Black Hills Power i Rapid City, South Dakota. HVDC-systemet - kallat "Rapid City Tie" på grund av närheten till Rapid City i South Dakota - kommer att öka kapaciteten för utbyte av högspänd kraft mellan de två kraftnäten på 200 MW. Länken kommer att användas av de bägge kraftbolagen för att möta ökande kraftbehov i sina respektive marknader. "Rapid City Tie visar hur kraftöverföringssystem med HVDC snabbt kan ge en kraftkund ökad kapacitet," säger Richard Siudek, vice vd och chef för ABB:s division Utilities. "I detta projekt utnyttjar vi ABB:s kunskap för att leverera ett kostnadseffektivt system till Basin Electric Power Corporation på bara 19 månader. Rapid City Tie beräknas tas i kommersiell drift under oktober 2003. Förutom att länken möjliggör kraftöverföring i öst-västlig riktning, så kommer länken också att fungera som spännings- och frekvensstöd vid störningar i vardera näten. Växelspänningsnäten i östra och västra USA är inte synkrona, vilket kräver speciell teknik för att de ska kunna sammanlänkas. ABB var först med HVDC-teknologin - idag en välbeprövad teknik - för att integrera asynkrona kraftnät. HVDC är den mest använda lösningen för att nå denna typ av sammanlänkning. ABB Utilities, Power Systems, i Ludvika är ansvarigt för kontraktet.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1