Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© daniel schweinert dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 oktober 2014

Beijer Electronics ser fortsatt osäkerhet

Det finns både positiva och mer blygsamma siffror i dagens kvartalsrapport och Beijer Electronics säger själv att utvecklingen framåt fortfarande är försiktig med osäkerhet på flera marknader.

Orderingången i det tredje kvartalet steg med fyra procent till 341,4 miljoner (327,8), eller med tio procent i jämförbara enheter. Nettoomsättningen uppgick till 334,6 miljoner (346,1). Rörelseresultatet blev 28,6 miljoner (30,0) exklusive engångskostnader på 10,8 miljoner. Vinsten efter skatt uppgick till 8,4 miljoner kronor (18,4). För årets första nio månader landar orderingången på 1'039,5 miljoner kronor (1'049,2). Nettoomsättningen steg med tre procent till 1'036,2 miljoner (1 009,9). Rörelseresultatet ökade till 99,7 miljoner (67,3)och vinsten efter skatt uppgick till 53,8 miljoner (35,9). Tillförordnad vd Anna Belgrage kommenterar: Beijer Electronics visade en försiktigt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Försäljningen var i stort sett oförändrad om man tar hänsyn till den avyttrade fordonsverksamheten, och resultatet exklusive engångskostnader för avgångsvederlag till den föregående koncernchefen låg i nivå med föregående år. Särskilt positivt var den ökade orderingången under det tredje kvartalet - justerat för den avyttrade fordonsverksamheten steg orderingången med tio procent. Den ekonomiska återhämtningen är dock långsam och osäkerhet präglar fortsatt många marknader. Affärsområde IDC (Industrial Data Communication)levererade ännu ett starkt kvartal med en kraftig ökning av orderingången, högre försäljning och ett bättre resultat. IDC förväntas gå mot ett rekordår och det är mot bakgrund av affärsområdets stora framgångar på senare år som Beijer Electronics styrelse har beslutat om en stor strategisk satsning om 175 miljoner kronor över en treårsperiod. Satsningen avser Westermo som svarar för drygt 80 procent av affärsområdets omsättning. Westermo har rönt stora framgångar med sina robusta lösningar till krävande industrisegment såsom tåg, olja och gas samt gruvdrift. De tillkommande 175 miljoner kronor kanaliseras till produktutveckling för att bredda Westermos produktportfölj samt stärka säljorganisationen. Affärsområde IAS (Industrial Automation Solution )brottas med en fortsatt besvärlig marknad. Orderingång, omsättning och resultat minskade under det tredje kvartalet, till viss del beroende på den avyttrade fordonsverksamheten. En svag marknad i Norden och övriga Europa har påverkat efterfrågan negativt, medan USA utvecklas fortsatt bra och Kina visade en ökning av försäljningen.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-2