Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© marcin kempski dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 oktober 2014

Tungt kvartal för Partnertech

Kontraktstillverkaren Partnertech är kvar på minusresultatet men ser samtidigt en positiv trend inom elektroniksegmentet.

I tredje kvartalet ökade omsättningen jämfört med motsvarande period 2013. Rörelseresultatet uppgick till -6 miljoner kronor och påverkades negativt av fortsatt lägre volymer under kvartalet både inom System Integration och Metal Precision-divisionerna. Resultatet efter skatt uppgick till -10 miljoner kronor (7). För elektroniksegmentet landade Partnertechs omsättning på 338,4 miljoner kronor (297,5) med ett rörelseresultat om 15,2 miljoner (19,0). Rörelseresultatet i kvartalet belastas enligt bolaget av en ofördelaktig produktmix samt kostnader för ökad kapacitet i verksamheten i Kina. I Systems Integration divisionen har Partnertech noterat en ökad aktivitet från flera kunder men då detta ännu inte realiserats under kvartalet är volymerna fortfarande lägre än motsvarande period förra året. Omställningsprogrammet i Metal Precision divisionen fortgår enligt plan och ger full effekt i fjärde kvartalet. ”Vi får också positiva signaler både från försvarssegmentet och Olja & Gas. Vi har efter kvartalets slut tecknat ett betydande samarbetsavtal som kommer att öka beläggningen i enheterna i Metal Precision divisionen. Kvartalet startade svagt i en svår marknadssituation men en ökande aktivitet hos våra kunder gav oss en stark avslutning. Detta ger oss förutsättningar att förbättra lönsamheten under de kommande kvartalen”, kommenterar vd Leif Thorwaldsson. Tredje kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 530 MSEK (528) Rörelseresultatet uppgick till -6 MSEK (11) Resultatet efter skatt uppgick till -10 MSEK (7) Första nio månaderna 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1 617 MSEK (1 655) Rörelseresultatet uppgick till -36 MSEK (22), inklusive 22 MSEK i omstruktureringskostnader Resultatet efter skatt uppgick till -40 MSEK (6), inklusive 22 MSEK i omstruktureringskostnader
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1