Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© thomaspajot dreamstime.com Elektronikproduktion | 28 oktober 2014

Bättre av HMS

Teknikhandelsföretaget HMS såg en kvartalsökning på 9 procent gällande omsättning och ett styrkt rörelseresultat.

Tredje kvartalets omsättning uppgick till 152 miljoner kronor (140), motsvarande en ökning på 9 % och rörelseresultatet uppgick till 37 miljoner (32). Orderingången under tredje kvartalet landade på 148 miljoner (125). Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 15 procent till 433 miljoner kronor (375) och rörelseresultat för perioden uppgick till 80 miljoner (73), motsvarande en rörelsemarginal på 18 procent. ”Kvartalet innebar nya rekordnivåer både i fråga om omsättning och rörelseresultat för HMS trots att vi under de senaste månaderna sett en ökad försiktighet och avvaktande utveckling på våra marknader. Våra Anybus produkter fortsätter leverera stabilt, IXXAT verksamheten som förvärvades i början av 2013 växer och utvecklas väl medan vårt område Remote Management under varumärket Netbiter inte tagit fart även om produkten fortsatt genererar ett ökande intresse från marknaden”, skriver vd Staffan Dahlström. ”Vår lokala försäljning i Japan har fortsatt att utvecklas väl även under 2014. Vår viktiga tyska marknad har haft en stark utveckling under årets första nio månader även om allt fler indikatorer pekar på en svagare utveckling framgent. Vår försäljning på amerikanska marknaden utvecklas svagt positivt.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2