Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© cacaroot dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 oktober 2014

Smarteq seglar stabilt under tredje kvartalet

Smarteqs tredje kvartal för 2014 visade på en stark utveckling för företaget, nettoomsättningen ökade med 43 procent jämfört med samma kvartal 2013.

Nettoomsättningen uppgick till 21,6 (15,1) miljoner kronor, en ökning med 43 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013. Kvartalets resultat uppgick till 2,0 (-0,6) miljoner kronor en resultatförbättring med 2,6 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal 2013. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 (-0,4) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,1 (-3) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,8 (-3,2) miljoner kronor. – Det tredje kvartalet visar på en fortsatt stark utveckling för Smarteq. Omsättningen är något bättre än föregående kvartal och resultatmässigt gör vi vårt bästa resultat någonsin. Kostnadsmassan är såsom jag framhöll i föregående kvartal, bibehållen och vi har därmed under innevarande år ökat vår omsättning med 65 % med bibehållen overheadkostnad. Ett par faktorer gör att vi under detta kvartal får ett bättre resultat än väntat. Det tredje kvartalet har vi har en lägre overheadkostnad beroende på lägre aktivitet under sommaren samt viss valutaeffekt. Därtill har vi har under året vunnit nya utvecklingskontrakt där vi framgångsrikt sålt vår tekniska kompetens och därmed fått en betydande intäkt som bidrar till att hålla kvartalets omsättning uppe, förklarar Johan Hårdén, vd för Smarteq.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1