Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© mariusz szachowski dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 november 2014

Ny standard för elmotorer

Den nya standarden SS-EN 60034-30-1 inför en ny och strängare effektivitetsklass för elmotorer, IE4, skriver SEK Svensk Elstandard.

Elmotorer delas in i olika klasser efter hur mycket av strömmen som kommer till nytta i utfört arbete, det vill säga motorns verkningsgrad, eller energieffektivitet som det ofta kallas. Resten går förlorad i värme. Som exempel kan nämnas att den nya klassen IE4 kräver en verkningsgrad på minst 90,0 procent för en tvåpolig 4 kW motor medan IE3 kräver 88,1 procent och den lägsta klassen, IE1, nöjer sig med 83,1 procent. Och i standarden ställs i utsikt en framtida och ännu hårdare klass, IE5. Räknat över en motors livslängd står elförbrukningen för den ojämförligt största delen av utgifterna. För en motor på 11 kW som är i drift fyratusen timmar om året i femton år står kostnaden för inköp och underhåll för ungefär två procent av de sammanlagda kostnaderna – de resterande 98 procent syns på elräkningen. Eftersom elmotorer i industri och byggnader står för en stor del av elförbrukningen i världen, uppskattningar säger mellan 30 procent och 40 procent (!), finns det också miljömässiga och samhällsekonomiska vinster att göra på en övergång till effektivare elmotorer. Den nya, strängare klassen beskrivs i den internationella standarden IEC 60034-30-1 som nu också blivit svensk standard SS-EN 60034-30-1. Den ersätter den nuvarande SS-EN 60034-30 som upphör att gälla 2017-04-10. Genom samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC har IEC-standarden antagits som europeisk standard, med samma innehåll i 33 europeiska länder. Standarden behandlar en- och trefas asynkronmotorer och permanentmagnetmotorer med en märkeffekt mellan 0,75 kW och 375 kW. En kommande del -30-2 ska behandla synkronmotorer och andra motorer för matning med varierande spänning och frekvens. Vissa typer av motorer omfattas inte, t ex likströmsmotorer och speciella motorer som är helt integrerade i en maskin, t ex i en fläkt eller en pump. I EU finns en koppling till energieffektiviseringsdirektivet, t ex måste nya elmotorer över 7,5 kW som drivs utan frekvensomriktare uppfylla kraven för klass IE3 senast den 1 januari 2015. Hur själva provningarna ska gå till beskrivs i en annan standard, SS-EN 60034-2-1, som samtidigt kommit i reviderad utgåva. Också den är egentligen en internationell standard från IEC, som antagits som europeisk standard, och därför också som svensk.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2