Annons
Annons
Annons
Annons
© 3quarks dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 november 2014

Acreo skriver bredbandsguide åt EU-kommissionen

EU-kommissionen publicerar nu en ny bredbandsguide för EUs regioner och kommuner. Guiden har skrivits av Acreo Swedish ICT och Independent Network Coopeartive Association (INCA).

Höghastighetsbredband, och en ökad utveckling av digitala tjänster, förväntas bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling på många sätt. I den Europeiska Digitala agendan slår EU-kommissionen fast att IKT (informations- och kommunikationsteknik) främjar innovation, ekonomisk tillväxt och framåtskridande. Men för att hushåll och företag ska kunna använda sig av digitala samhällstjänster måste det finnas god tillgång till fysisk bredbandsinfrastruktur vilket i sin tur kräver stora och komplexa investeringar. EUs nya Bredbandsguide ger vägledning till myndigheter, kommuner och regioner inför utbyggnaden av bredband och infrastruktur för digitala tjänster. – Denna guide hjälper offentliga myndigheter göra de rätta valen och planera rätt investeringar för sina byar, städer och regioner - för att bli digitala State-of-the-art, säger Neelie Kroes, som fram till månadsskiftet var EU kommissionens vice ordförande och ansvarig för EUs Digitala agenda under de senaste 5 åren. Guiden ger underlag och stöd för upprättandet av lokala bredbandsstrategier som t ex affärsmodeller, roller, teknikval och investeringsalternativ. Guiden understryker också vikten av att anta ett långsiktigt investeringsperspektiv, när en bredbandsplan ska skrivas, och ger tips i hur man kan åstadkomma denna långsiktighet. Den beskriver hur regioner och kommuner bör agera för att, tillsammans med privata aktörer som operatörer och tjänsteleverantörer, bidra till att etablera infrastruktur och god tillgång till digitala tjänster. Det ges också förslag på hur man kan engagera medborgarna och hur man kan följa upp och utvärdera bredbandsinvesteringar. Tillgången till, och användningen av, IKT hör till de främsta prioriteringarna för den Europeiska regionala utvecklingsfonden och är också ett viktigt fokusområde för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europeiska struktur- och investeringsfonder (Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) kan bidra till finansieringen av bredbandsinfrastruktur, särskilt på landsbygden. – Jag hoppas att guiden kommer att hjälpa nationella och regionala myndigheter att använda sig av EU-medel för att vidareutveckla innovativa, kunskapsbaserade företag och humankapital på landsbygden, säger Dacian Cioloş, EU-kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2