© peaz dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 november 2014

Brand hos en av Axis kontraktstillverkare

Axis kontraktstillverkare SVI i Thailand har drabbats av en brand. Axis meddelar i ett pressmeddelande att det kan innebära försämrad tillgänglighet på flera av deras produkter.

”Det är djupt beklagligt att vår samarbetspartner SVI i Thailand har drabbats av den här branden, vi är samtidigt väldigt lättade över att ingen person allvarligt har kommit till skada”, säger Ray Mauritsson, verkställande direktör, Axis Communications i ett pressmeddelande. ”Vi har haft ett mångårigt samarbete och är medvetna om SVI:s styrka i återuppbyggnad, och vi samarbetar för att effektivt återställa produktionen.” Svenska nätvideoföretaget Axis har kontraktstillverkare i flera länder. Sammanlagt har de 1800 anställda i 40 länder. ”Det är idag svårt att bedöma i vilken omfattning som Axis och Axis kunder kommer att påverkas. I det korta perspektivet är det tydligt att det blir en viss men dock begränsad påverkan på försäljningen. Det är mer svårbedömt hur tillgängligheten av produkterna påverkar försäljningen i början av nästa år. För att minimera effekterna av störningarna till följd av branden kommer vi i möjligaste mån att tillfälligt styra om produktion till SVIs andra anläggningar samt till våra andra kontraktstillverkare. Detta är ett arbete som vi redan har påbörjat”, säger Ray Mauritsson.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2